Opis zawodu

obraz Introligator poligraficzny

Introligator poligraficzny

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje oprawy książek - ręcznie oraz posługując się urządzeniami introligatorskimi.

Zadania, obowiązki:

- rozróżnianie rodzajów i gatunków materiałów używanych do prac introligatorskich;

- przygotowywanie materiałów niezbędnych podczas prac introligatorskich (płótna, skóry, tworzywa sztuczne, kartony, tektury, papier, kleje, farby i barwniki);

- kompletowanie i korygowanie wkładek;

- obsługiwanie maszyn i urządzeń introligatorskich, takich jak: prasy, gilotyny, klejarki, maszyny do przypalania grzbietów, szycia, perforacji, falcowania i parowania;

- prasowanie składek, broszur i książek w prasach introligatorskich;

- szycie ręczne kompletów składek do oprawy miękkiej;

- przygotowywanie wkładów książkowych do oprawy twardej (oklejanie grzbietów, przyklejanie kapitałki, wzmacnianie grzbietów papierem, przyklejanie zwijki);

- wykrywanie i usuwanie braków w wyrobach gotowych;

- uzupełnianie książek o erraty i obwoluty;

- banderolowanie druków, bloków akcydensowych, etykiet, czasopism i książek;

- pakowanie gotowej produkcji.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje w zakresie poligrafii uzyskać można zarówno w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, Technikach poligraficznych, jak również w szkołach policealnych.

 

W mniejszych zakładach poligraficznych często jedna osoba odpowiedzialna jest za zadania z zakresu przygotowania do druku DTP, obsługi maszyn drukarskich jak i introligatorstwa. W większych zakładach zawód introligatora jest już odrębny i wymaga przede wszystkim zdolności manualnych i umiejętności obsługi maszyn introligatorskich.

Drogą szkolnictwa kwalifikacje introligatora zdobyć można w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Technik poligrafii również może objąć stanowisko introligatora, jednak zakres jego wykształcenia jest szerszy i daje możliwości starania się o pracę na wyższych szczeblach w przemyśle poligraficznym.

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nauka trwa 3 lata; absolwenci uzyskują tytuł zawodowy introligatora.

Kwalifikacja zawodowa:

  • A14 – realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych.

 

Omawiane zagadnienia:

  • podstawy poligrafii,
  • introligatorstwo przemysłowe,
  • maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych,
  • realizacja procesów wykończeniowych.

 

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców:

- znajomość obsługi maszyn introligatorskich,

- sprawność i zdolności manualne,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/I_732301_program_P_2012-05-25_JK.pdf ).

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!