Opis zawodu

obraz Alpinista przemysłowy, Czyściciel elewacji

Alpinista przemysłowy, Czyściciel elewacji

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Alpinista przemysłowy

Instaluje urządzenia na wysokich budynkach, kominach, wieżach i masztach , czyści, maluje, uszczelnia, remontuje ich elewacje posługując się specjalistycznym sprzętem będącym w wyposażeniu obiektu lub typowym sprzętem alpinistycznym (liny, haki, wciągarki, raki itp.) w celu poruszania się w pionie lub poziomie.

 

 

Czyściciel elewacji

Czyści elewacje budynków hotelowych, handlowych, administracyjno-biurowych i mieszkalnych wykonane z różnych materiałów przy zastosowaniu środków myjących, sprężonego powietrza, materiałów ściernych itp. oraz odpowiednich narzędzi, urządzeń i maszyn.

Zadania, obowiązki:

Alpinista przemysłowy

- zapoznanie się z postawionym zadaniem i zaplanowanie techniki wykonania postawionego zadania przy użyciu sprzętu będącego w wyposażeniu budynku lub sprzętu alpinistycznego;

- przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;

- zgromadzenie sprzętu wspinaczkowego i kontrola jego stanu technicznego;

- zorganizowanie ekipy wykonującej zadanie;

- zabezpieczenie odpowiednich środków łączności, zabezpieczeń przed wypadkami z uwzlędnieniem komunikatów meteorologicznych;

- wypróbowanie na odcinku kontrolnym przyjętej technologii wykonania zadania np. uszczelniania szyb lub ścian osłonowych, ich mycia bądź malowania itp.;

- instalowanie reklam lub innych urządzeń na wysokich budynkach (hotelach, obiektach handlowych itp.), wieżach, kominach, masztach;

 czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;

- czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;

- czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;

- czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;

- czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp.;

- czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;

- konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji.

 

 

Czyściciel elewacji

- ustalanie zakresu i sposobu czyszczenia elewacji danego budynku;

- opracowanie planu i harmonogramu robót;

- przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;

- czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;

- czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;

- czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;

- czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;

- czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp.;

- czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;

- konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji;

- ustalanie zakresu ewentualnych prac remontowych i renowacyjnych na elewacjach budynku.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Alpinista przemysłowy, Czyściciel elewacji

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby wykonywać prace na wysokościach należy posiadać stosowne uprawnienia. Wykształcenie nie jest określone, jednak pracownik na wysokości musi być szczególnie odpowiedzialny i logicznie myślący pracując w niebezpiecznych warunkach, a do tego posiadać zdolności manualne wymagane przy montażach urządzeń czy pracach budowlanych. Z powyższych względów pracodawcy preferują osoby z wykształceniem średnim lub zawodowym budowlanym czy mechanicznym.

 

Alpiniści przemysłowi wzywani są do wykonania bardzo różnorodnych zadań na wysokościach, dlatego dobrym przygotowaniem jest jakakolwiek szkoła zawodowa o profilu technicznym, budowlanym czy mechanicznym.

 

Uprawnienia zdobyć można w firmach szkoleniowych specjalizujących się w alpinizmie pod nazwą kurs wysokościowy – dostęp linowy. W Polsce profesjonalne kursy zapewniają 2 instytucje – OTDL oraz IRATA.

 

 

Kurs na dostęp linowy OTDL

 

Dostęp linowy to rodzaj pracy na wysokości prowadzony w podwieszeniu lub podparciu. Dostępne są szkolenia honorowane przez wytycznych Organizację Techników Dostępu Linowego. Wówczas program takiego kursu prowadzony jest według wytycznych OTDL, a po jego ukończeniu absolwent zgłaszany jest przez instruktora do członkowstwa OTDL.

 

Kurs zgodny z OTDL trwa 4 dni + 1 dzień egzamin. Cena kursu waha się w granicach 1000-1400 zł.

Aby przystąpić do kursu należy posiadać:

- ukończone 18 lat,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

 

Absolwent kursu otrzymuje Certyfikat zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz legitymację OTDL.

 

 

Kurs na dostęp linowy IRATA

 

International Rope Access Trade Association (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) – stowarzyszenie powstałe w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. Certyfikaty stowarzyszenia honorowane są w Unii Europejskiej i wielu krajach na świecie.

Uprawnienia należy odświeżać co 3 lata, poprzez odbycie kolejnego szkolenia.

 

Kurs zgodny z IRATA trwa również 5 dni. Cena kursu waha się w granicach 1000-1400 zł.

Warunki przystąpienia do kursu:

- ukończone 18 lat,

- dobra sprawność fizyczna,

- przekonanie o posiadaniu odpowiedniego do tej pracy poziomu sprawności fizycznej oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej,

- odporność na różne warunki atmosferyczne jak zimno, upał czy wiatr,

- odpowiedzialność, rzetelność i wiarygodność,

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej
  • wysokie ciśnienie krwi
  • epilepsja, omdlenia
  • lęk wysokości, zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • uszkodzenia funkcji kończyn
  • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
  • zaburzenia psychiczne
  • cukrzyca

 

Szkolenie IRATA na dostęp linowy posiada 3 stopnie kwalifikacji:

- poziom 1 : technik – stażysta,

- poziom 2 : technik,

- poziom 3 : technik nadzorujący.

 

 

Najczęstsze wymagania w ofertach pracy to:

- dobra kondycja fizyczna,

- umiejętność logicznego myślenia,

- odpowiedzialność,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,

- mile widziane uprawnienia alpinistyczne.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.accen.pl/kategorie/dostep_linowy, http://www.otdl.pl/strona/podstawowe-informacje, http://rockmaster.com.pl/pl/frameset.php?p=irata_wstep ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!