Opis zawodu

obraz Operator obrabiarek skrawających CNC

Operator obrabiarek skrawających CNC

Tokarz i Frezer

Dawniej nauka zawodów tokarza i frezera była oddzielną specjalnością w Szkołach Zawodowych, gdyż każda z metod obróbki jest szerokim zagadnieniem, a obsługa maszyn wymagała od pracownika wielkiej precyzji i umiejętności. Prawidłowe wykonanie elementów zależało więc od wprawy i doświadczenia pracownika, a w szkole od odbycia jak najdłuższych praktyk.

 

  • prace tokarskie: toczenie powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, toczenie gwintów, przecinanie, roztaczanie otworów,
  • prace frezarskie: frezowanie płaszczyzn, rowków wiórowych w narzędziach wieloostrzowych, sprzęgieł kołowych, rowków o różnym zarysie, krzywek, gwintów, wałków wielowypustowych, zębów w kołach zębatych i zębatek.

 

 

Wraz z rozwojem technologii powstały obrabiarki sterowane numerycznie, wykonujące operacje obróbcze za pomocą strumienia informacji cyfrowej wysyłanego jako polecenie - z komputera do silników i innych systemów kierujących narzędziami.

Obrabiarki i centra obróbcze CNC (Computer Numerically Controlled) pozwalają na komputerowe sterowanie maszyną, która dostaje polecenie jako program (zapisany zbiór operacji wraz z parametrami), a następnie automatycznie wykonuje dowolnie złożone operacje (stosując różne metody skrawania) precyzyjnie, szybko, a co najważniejsze – powtarzalnie. Obrabiarki CNC są dzięki temu wysoce efektywne i ekonomiczne.

 

 

Operator obrabiarek – centrów obróbczych

Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe i centra obróbcze, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.

 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.

Zadania, obowiązki:

Operator obrabiarek zespołowych

- przygotowywanie stanowisk pracy, zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi obrabianych elementów;

- nastawianie parametrów pracy poszczególnych jednostek obróbczych;

- ustawianie i zamocowywanie obrabianego wyrobu;

- nadzorowanie procesu technologicznego na poszczególnych obrabiarkach, wchodzących w skład obrabiarki zespołowej;

- bieżące regulowanie narzędzi i mechanizmów nastawczych obrabiarek;

- wykonywanie obróbki skrawaniem poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie itp.;

- sprawdzanie za pomocą narzędzi kontrolno-pomiarowych jakości obrabianych powierzchni (wymiary, kształt, chropowatość powierzchni);

- czyszczenie i konserwowanie obrabiarek;

- wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;

- określanie stopnia zużycia narzędzi i przyrządów i dokonywanie ewentualnej wymiany;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

- przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);

- ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;

- nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki;

- mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach - kłach, na tarczy i kątownikach;

- ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;

- uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek;

- wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;

- obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);

- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Operator obrabiarek skrawających CNC

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje odpowiednie do wykonywania zawodu operatora obrabiarek skrawających CNC zdobyć można w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Oferty nauczania zawodu tokarz czy frezer praktycznie już nie występują. Obecna kwalifikacja to: K1 - Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)

 

Kierunek operator obrabiarek skrawających obejmuje zagadnienia:

- rysunek techniczny,

- technologia ogólna,

- podstawy maszynoznawstwa i automatyki,

- technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki,

- techniki komputerowe,

- programowanie obrabiarek sterowanych CNC,

- zarys wiedzy o gospodarce,

- zajęcia praktyczne,

- język angielski potrzebny do obsługi programów CAD.

 

Nauka kończy się egzaminem końcowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci otrzymują dokument potwierdzający kwalifikacje, co pozwala na podjęcie pracy we wszelkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem.

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie zawodu również osobom dorosłym.

Kształcenie trwa w zależności od ośrodka od 3 miesięcy do nawet 1,5 roku, zaocznie lub stacjonarnie.

Absolwent otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodne z przepisami MEN.

Cena szkolenia to ok. 2000 zł.

 

Warunki przyjęcia na kurs to najczęściej:

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie o kierunku mechanicznym,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

 

Najczęstsze wymagania w ofertach pracy to:

- umiejętność programowania w systemie Heidenhain, Siemens,

- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,

- praktyczne doświadczenia z obróbki metali,

- sprawne posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi.

 

 

Programowanie obrabiarek

Kwalifikacje w zakresie obróbki metali rozwijać można na uczelniach wyższych (wymagana matura), na kierunku mechanika i budowa maszyn lub mechatronika i specjalności programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych.

Wówczas podjąć można pracę w zawodzie programista obrabiarek CNC, który pisze programy pod układy sterujące obrabiarkami (np. Heidenhain, Siemens, Mazatrol, Fanuc).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.jkilinski.edu.pl/index.php/typy-szkol/zasadnicza-szkola-zawodowa.html, http://www.zsm2krakow.pl/index.php/rekrutacja-mainmenu-14/5-rekrutacja/13-operator-obrabiarek-skrawajcych, http://www.zstih.edu.pl/strona_85555/ofertaz7.html, http://nowa.zst.netstrefa.pl/artykuly.php?art=72, http://www.apedukacja.pl/operator_obrabiarek_skrawajacych,844.html, http://www.zdz.krakow.pl/kursy/kursy/52-operator-obrabiarek-sterowanych-numerycznie-cnc ).

 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!