Opis zawodu

obraz Operator automatów spawalniczych

Operator automatów spawalniczych

Nadzoruje i kontroluje pracę automatów spawalniczych, uruchamia automaty oraz aparaturę spawalniczą, konserwuje i reguluje automaty spawalnicze, obsługuje urządzenia i przyrządy specjalne, pobiera i stosuje materiały i elektrody zgodnie z wymogami technologicznymi, sprawdza parametry elektryczne elektrod, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w automatach spawalniczych.

Zadania, obowiązki:

- organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, produkcyjne, kontrolno-pomiarowe itp.);

- konserwacja i regulacja automatów i półautomatów spawalniczych oraz aparatury do żłobienia elektropowietrznego; weryfikacja części i zespołów automatów spawalniczych;

- ustawianie parametrów spawania i dozorowanie pracy automatów spawalniczych podczas spawania elementów;

- określanie spawalności materiałów na podstawie oznaczenia hutniczego;

- obsługiwanie urządzeń pomocniczych przy spawaniu, takich jak: urządzenia do obróbki cieplnej elementów i spoin przed i po spawaniu;

- dozorowanie operacji pomocniczych przy spawaniu (np. przygotowania brzegów do spawania), dobieranie topnika i drutu elektrodowego;

- przeprowadzanie rozruchu i wyłączanie automatów i półautomatów spawalniczych;

- nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w automatach spawalniczych;

- wykrywanie przyczyn wadliwej pracy automatów spawalniczych oraz usuwanie drobnych usterek;

- przygotowywanie próbek połączeń spawanych do badań struktury i wytrzymałości mechanicznej

- obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Operator automatów spawalniczych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Pracownik obsługujący roboty i automaty spawalnicze powinien posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000: Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

 

Należy więc znaleźć ofertę ośrodka szkoleniowego prowadzącego kurs właśnie w tym zakresie, według normy PN-EN 1418:2000 (innej od norm dla spawaczy ręcznych).

 

Przed kandydatami najczęściej stawiane są poniższe wymagania:

- co najmniej wykształcenie podstawowe lub zawodowe,

- skończone 18 lat,

- zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona orzeczeniem lekarskim.

 

Czas trwania kursów jest zróżnicowany - zależy od specjalności, trudności programu oraz charakteru firmy szkoleniowej (Zakłady Szkolenia Zawodowego posiadają programy realizujące nawet 300 godzin szkolenia).

Kurs może trwać więc od kilku tygodni do kilku miesięcy.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.energomontaz.ppupumar.pl/p/szkolenie_spawaczy, http://www.e-spawalnik.pl/?egzaminowanie-i-kwalifikowanie-personelu-spawalniczego,80).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!