Opis zawodu

obraz Tłumacz

Tłumacz

  • Wykształcenie wyższe: Częściej wymagane
  • Wskazane kierunki: Filologia

Tłumacz tekstów

Wykonuje na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, jednostek administracji państwowej, prasy, teatrów, radia i telewizji, a także osób prywatnych przekłady tekstów reprezentujących poszczególne gatunki literatury pięknej, literatury naukowej lub technicznej, artykułów, referatów, instrukcji, protokołów, dokumentacji itp., kładąc przy tym szczególny nacisk na oddanie w duchu języka, na który tłumaczy, wszystkich merytoryczno-technicznych treści tłumaczonych materiałów.

 


Tłumacz konferencyjny (ustny)

Dokonuje ustnych, bezpośrednich tłumaczeń rozmów, negocjacji, dyskusji; prowadzi tłumaczenia symultaniczne, w kabinie przy użyciu aparatury, odczytów, referatów, wypowiedzi na międzynarodowych konferencjach, zjazdach i seminariach.

Zadania, obowiązki:

Tłumacz tekstów

- zapoznawanie się z tłumaczonym tekstem oraz zrozumienie go;

- gromadzenie pomocy (słowników specjalistycznych, literatury fachowej z danej dziedziny) i tworzenie warsztatu tłumacza;

- opracowywanie specjalistycznego słownictwa i konsultowanie go z kompetentnymi osobami, posługującymi się danym językiem;

- wyszukiwanie, ocenianie i przedkładanie potencjalnym kontrahentom tekstów nadających się do tłumaczenia i wydania;

- pisemny przekład tekstu adekwatnego do oryginału pod względem zawartości treściowej i formalnej, jego walorów artystycznych, naukowych-w zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu;

- opracowywanie tłumaczonego tekstu pod względem stylistycznym, językowym i formalnym;

- terminowe przekazywanie przekładu tekstu w formie, jaka została uzgodniona z kontrahentem (wydruk komputerowy, dyskietka itp.);

- omawianie przekładu z kontrahentem, redaktorem czy innym odbiorcą;

- wprowadzanie poprawek i wyjaśnianie wątpliwości;

- wykonywanie autorskiej korekty tekstu.

 


Tłumacz konferencyjny (ustny)

- wcześniejsze zapoznawanie się z tematyką tekstów, w celu przygotowania się do tłumaczenia pod kątem słownictwa;

- słuchowa percepcja wypowiedzi słyszanych bezpośrednio lub za pośrednictwem słuchawek;

- zapamiętywanie treści wypowiedzi; prowadzenie notatek wspomagających zapamiętywanie;

- adekwatne formułowanie treści wypowiedzi w odpowiednim języku;

- ustne, wyraźne przekazywanie odbiorcom tłumaczenia treści wypowiedzi, bezpośrednio lub za pośrednictwem mikrofonu;

- stałe śledzenie wypowiedzi padających równocześnie (lub niemal równocześnie) z wygłaszaniem przez niego wcześniejszych sekwencji tłumaczonej wypowiedzi (tłumaczenie symultaniczne);

- synchronizowanie wygłaszanych treści z akcją przedstawienia przy tłumaczeniu filmów i spektakli;

- reagowanie na zakłócenia w pracy używanego sprzętu (słuchawki, mikrofony), zgłaszanie ich obsłudze technicznej imprezy;

- współpraca z innymi tłumaczami, sprawne przekazywanie sobie obowiązków przy tłumaczeniach zespołowych, np. w kabinach.

 

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„Tradycyjna droga do zawodu wymaga zdobycia wykształcenia filologicznego przez ukończenie wyższych studiów uniwersyteckich w tym kierunku. W zawodzie tym pracują również osoby z rodzin dwujęzycznych, uczące się bądź przebywające wiele lat za granicą.”

Źródło: Przewodnik po zawodach wyd. II

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców:

- bardzo dobra znajomość języka,

- wykształcenie wyższe filologiczne,

- doświadczenie w tłumaczeniu,

- umiejętność obsługi komputera i formularzy do wprowadzania danych,

- sumienność i wysoka jakość świadczonej pracy,

 

 

Oprócz studiów filologicznych ze specjalizacją translatoryki, dostępne są też oferty studiów podyplomowych.

Trwają przeważnie 2 semestry, koszt od 3500 zł do nawet 7000 zł.

Przykładowe kierunki: 

  • Translatoryka – tłumaczenia ustne,
  • Tłumaczenia ustne i pisemne,
  • Studium translatoryki komputerowej,
  • Studium przekładu literackiego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 14.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://translatoryka.fil.ug.edu.pl/pl/studia_dla_tlumaczy--studia_podyplomowe_translatoryka--tlumaczenia_ustne/, http://www.ifa.uni.opole.pl/show.php?id=10&lang=pl&m=1 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!