Opis zawodu

obraz Opiekunka/Opiekun środowiskowy

Opiekunka/Opiekun środowiskowy

Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Zadania, obowiązki:

- pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie);

- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem);

- udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;

- mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;

- aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;

- doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;

- kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;

- inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Opiekunka/Opiekun środowiskowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Niezbędne cechy osobowości do sprawowania opieki nad osobami:

 • Zrównoważone reakcje emocjonalne,
 • Zdolność nawiązywania kontaktu,
 • Tolerancja,
 • Spostrzegawczość,
 • Wytrwałość, cierpliwość,
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność.

 

 1.  Szkoły policealne

Jednoroczne kształcenie (dwa semestry), absolwent uzyskuje tytuł zawodowy opiekuna środowiskowego – kwalifikacja „wykonywanie usług opiekuńczych”.

Najważniejsze omawiane zagadnienia to:

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 

 

2. Kursy zawodowe

Kształcenie trwa 50-80 godzin, koszt wynosi ok. 500-1000 zł.

 

Absolwenci takich kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN (Ministra Edukacji Narodowej).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 12.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.collegium.com.pl/re_op_srodowiskowa.htm, http://www.skk.pl/bydgoszcz-skk/kursy-zawodowe-bydgoszcz/lista-kursow-bydgoszcz/240-kursy-medyczne-bydgoszcz/2285-kurs-opiekunki-srodowiskowej, http://www.fddp.pl/pl/szkoly_roczne_kedzierzyn_kozle_kedzierzy/opiekunka_srodowiskowa ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!