Opis zawodu

obraz Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

 

Opiekunka dziecięca domowa w warunkach domowych wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgniarskie oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem małych dzieci.

Zadania, obowiązki:

-diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych;

- organizowanie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;

- planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw;

- planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci;

- kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka;

- zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy.

 

W opiece domowej:

- planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami lub opiekunami dziecka;

- prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę);

- czuwanie nad zaopatrzeniem dziecka we właściwe zabawki oraz konserwacja tych zabawek;

- przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem;

- czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich itp.);

- wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka);

- przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego odżywiania;

- karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności;

- przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie i wysadzanie dziecka;

- rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych;

- podawanie dzieciom leków zgodnie z zaleceniem lekarza;

- wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (lewatywa, dezynfekcja, opatrywanie ran);

- udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

- dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Opiekunka dziecięca

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W przypadku pracy w żłobkach, domach małego dziecka, oddziałach szpitali dziecięcych, sanatoriach, preferowane są osoby posiadające kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem.

 

W przypadku ofert opieki nad dzieckiem w prywatnych domach, rodzice dziecka posiadają bardzo różne wymagania, jednak zawsze najważniejsza jest rozmowa kwalifikacyjna i osobowość kandydatki. Często wymagane jest posiadanie prawa jazdy, referencji od innych rodzin, oraz mile widziane jest wykształcenie wyższe pedagogiczne bądź bycie w trakcie takich studiów.

 

 

 

Uzyskanie kwalifikacji opiekunki dziecięcej

 

Niezbędne cechy osobowości opiekunki:

 • Zamiłowanie do pracy z dzieckiem,
 • Zrównoważone reakcje emocjonalne,
 • Zdolność nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
 • Tolerancja,
 • Wrażliwość estetyczna,
 • Spostrzegawczość,
 • Wytrwałość, cierpliwość,
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność.

 

 

 1. 1.  Szkoły policealne

Dwuletni tok nauczania, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy opiekunki dziecięcej.

Najważniejsze realizowane przedmioty to:

 • Wychowanie fizyczne
 • Medycyna zapobiegawcza
 • Anatomia i fizjologia dziecka
 • Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
 • Pielęgnowanie dziecka, wychowanie dziecka

 

 

2. Kursy zawodowe

Kształcenie trwa 60-80 godzin, koszt wynosi ok. 1200-1800 zł.

Kursy zawodowe odpowiednie są dla osób posiadających np. wykształcenie wyższe pedagogiczne, lub takich, które miały już kontakt z dziećmi i wiedzą że nadają się do opieki nad dziećmi.

 

Absolwenci takich kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN (Ministra Edukacji Narodowej).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 12.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.medykino.com.pl/index.php?go=op_dz, http://www.collegium.com.pl/re_opiekunka_dziecieca.htm, http://www.edu.edu.pl/opiekunka-dziecieca/kurs-szkolenie/wojewodztwo-mazowieckie-warszawa/4536, http://www.college-med.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=77 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!