Opis zawodu

obraz Nurek zawodowy

Nurek zawodowy

Ile zarabia w Polsce: 5500zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Wykonuje prace podwodne na różnych głębokościach samodzielnie i w zespole: poszukuje w wodzie osób i przedmiotów, przeprowadza badania dna; dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających i wież wiertniczych; wykonuje prace związane z budową, konserwacją i remontem urządzeń hydrotechnicznych i instalacji podwodnych, penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu, wykonuje pomiary podwodne i badania środowiska podwodnego.

Zadania, obowiązki:

- spawanie i cięcie pod wodą konstrukcji metalowych - gazowe i elektryczne, zależnie od posiadanych uprawnień;

- układanie podwodnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów itp.;

- montowanie we wraku urządzeń do jego wydobycia oraz plastrów uszczelniających za pomocą różnorodnych narzędzi;

- zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;

- rozmieszczanie i zakładanie pod wodą ładunków wybuchowych;

- czyszczenie i konserwowanie części podwodnych jednostek pływających, ręcznie lub mechanicznie;

- uszczelnianie zapór wodnych za pomocą plastrów, folii, zastrzyków cementowych itp.;

- remontowanie zastawek w elektrowniach wodnych, czyszczenie krat wlotowych do turbin, remontownie turbin;

- uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;

- wykonywanie prac z zakresu badań dna i pomiarów podwodnych;

- przygotowywanie sprzętu nurkowego i narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;

- przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Nurek zawodowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Należy pamiętać, że oprócz opisywanego tutaj nurka wykonującego prace podwodne, drogą zawodową może być również funkcja instruktora nurkowania, nurka ratownika, bądź przewodnika podwodnego.

 

 

Choć każda forma pracy nurka jest bardzo odpowiedzialna i niebezpieczna, to nurkowanie zawodowe wiąże się ze szczególnie dużym obciążeniem:

  • fizycznym – przebywając w środowisku wodnym i zwiększonym ciśnieniu gazów wykonywanie prac analogicznych do prac budowlanych i przemysłowych przy użyciu ciężkich narzędzi: spawanie, cięcie, montowanie, remontowanie, czyszczenie,
  • psychicznym - kilkugodzinne przebywanie w nienaturalnym dla człowieka środowisku i wykonywanie prac niebezpiecznych i stresujących (używanie narzędzi i przebywanie przy konstrukcjach, które przy braku zachowania ostrożności zagrażają zdrowiu i życiu) w ciemności i widoczności często nie przekraczającej kilkadziesiąt centymetrów.

 

 

 

Kwalifikacje nurka zawodowego

 

Przepisy regulujące - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

Nurek zawodowy może posiadać następujące dyplomy:

 

1) Nurek III klasy - uprawnia do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, tj. do 20 m. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) ukończone 18 lat;

2) co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych;

3) orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych;

4) ukończone szkolenie dla nurków klasy III.

 

Kurs trwa ok. 220 godzin, kosztuje ok. 4500-6500 zł.

 

 

 

2) Nurek II klasy - uprawnia do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach, tj. do 50 m. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) dyplom nurka III klasy;

2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;

3) ukończone szkolenie dla nurków klasy II.

 

 

 

3) Nurek I klasy - uprawnia do wykonywania głębinowych prac podwodnych, tj. powyżej 50 m. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) dyplom nurka II klasy;

2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy;

3) ukończone szkolenie dla nurków klasy I.

 

 

 

4) Nurek saturowany - uprawnia do wykonywania bez ograniczeń wszystkich rodzajów prac podwodnych. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) dyplom nurka I klasy;

2) co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy;

3) ukończone szkolenie dla nurków saturowanych.

 

 

 

5) Kierownik prac podwodnych II klasy - uprawnia do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych;

2) dyplom nurka II klasy;

3) roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy;

4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy.

 

 

 

6) Kierownik prac podwodnych I klasy - uprawnia do kierowania bez ograniczeń wszystkimi rodzajami prac podwodnych. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) wykształcenie wyższe;

2) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych II klasy;

4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych I klasy.

 

 

 

7) Operator systemów nurkowych - uprawnia do obsługiwania zainstalowanych w bazie prac  podwodnych urządzeń i wyposażenia technicznego. Kandydat zdaje państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Wymagania do egzaminu:

1) wykształcenie średnie;

2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów nurkowych.

 

 

 

 

Powszechnie dostępny na rynku jest kurs nurka klasy III, który wystarczający jest do podjęcia pracy w Polsce, ze względu na brak zapotrzebowania na nurkowanie powyżej 20 metrów. Kolejne kursy nie są opisane w ofertach firm szkoleniowych, jednak mogą zostać zrealizowane na konkretne zlecenie firmy od prac podwodnych.

 

 

Informacje nieoficjalne

W nieoficjalnych źródłach można znaleźć informacje o tym, że dyplom nurka kl. III nie jest uznawany za granicą. Z kolei w Polsce ciężko o wykonanie kursu nurka klasy II (do 50 m), czy I (powyżej 50 m), co uniemożliwia podjęcie pracy w innych krajach.

 

 

Wielka Brytania

Przepisy regulujące pracę nurków: http://www.hse.gov.uk/diving/carr.htm

 

Podstawowy i najtańszy kurs to HSE Diver Scuba, trwa ok. 4 tygodnie a koszt wynosi £ 2000-3000.

Umożliwia podjęcie pracy w mediach, archeologii, policji, badaniach naukowych, oraz pracach przybrzeżnych z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń dźwigowych.

Źródło: http://www.theunderwatercentre.co.uk/price.asp

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.nowa-ama.pl/co-dalej-osma-klaso.xhtml, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031991936+2007%2404%2426&min=1, http://www.taucher.pl/kursy.html, http://www.oszgm.com/ ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Nurek zawodowy - Opinia

Dodano: 22.08.2013
3000-8000 PLN
Gdynia, Polska
W Polsce z nurkami zawodowymi jest rzeczywiście problem... Szkolenia podstawowe nie dają dużo możliwości, a ze znalezieniem pracy jest jeszcze...
Komentarze (4)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)