Praca w Polsce

Opis zawodu

obraz Stomatolog ortodonta

Stomatolog ortodonta

Rozpoznaje choroby, anomalie i zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ustawienia zębów, szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych, wymagające korekcji zgryzu; dokonuje diagnozy czynności układu żucia; leczy je metodami zachowawczymi, za pomocą aparatów ortodontycznych i protezowania oraz zapobiega powstawaniu i rozwojowi tych chorób.

Zadania, obowiązki:

- badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na diagnostykę wad zgryzu;

- nawiązywanie kontaktu z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, zachęcanie do współpracy i wytrwałości;

- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające), zwłaszcza badania radiologiczne;

- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych narządu żucia;

- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych;

- wykonywanie pomiarów, projektowanie aparatów ortodontycznych, wykonywanie wycisków i modeli diagnostycznych;

- znieczulanie miejscowe;

- leczenie zachowawcze i zachowawczo-chirurgiczne chorób i anomalii w zakresie zębów, szczęk i stawów żuchwowo-skroniowych za pomocą aparatów ortodontycznych i innych metod korygujących wady zgryzu;

- kontrola działania aparatów korekcyjnych i ich regulacja oraz leczenie powikłań;

- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept i skierowań;

- współpraca z technikami dentystycznymi w zakresie przygotowywania aparatów ortodontycznych;

- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i wadom zgryzu;

- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Stomatolog ortodonta

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza dentysty specjalisty uzyskać można wyłącznie w następujących krokach:

 

1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym, trwającym 5 lat.

 

2. 12-miesięczny staż podyplomowy

Absolwenci odbywają go w odpowiednich placówkach (pod okiem doświadczonego lekarza dentysty), posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

3. Lekarsko-dentystyczny Egzamin Państwowy

Po zakończeniu stażu należy złożyć wniosek o egzamin LDEP, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

„(…) Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

4. Po zdanym egzaminie lekarze dentyści otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej (zawodu lekarza dentysty).

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej w zawodzie lekarz dentysta bez specjalizacji.

 

 

5. Specjalizacja

 

Lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego PES (Polski Egzamin Państwowy)*. Na egzamin składa się egzamin praktyczny, testowy i ustny.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego tytuł specjalisty, co skutkuje uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.

 

Wyróżnia się 9 specjalizacji stomatologicznych:

  1. Chirurgia stomatologiczna                           
  2. Chirurgia szczękowo-twarzowa                        
  3. Ortodoncja                                          
  4. Periodontologia                                     
  5. Protetyka stomatologiczna                           
  6. Stomatologia dziecięca                              
  7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją               
  8. Zdrowie publiczne    
  9. Epidemiologia

 

 

Przebieg specjalizacji

 

Ortodoncja jest specjalizacją trwającą 4 lat.

 

a) Kursy i kolokwia

Umiejętności i wiedzę zdobywa się poprzez kursy doskonalące (kilkudniowe), kończące się za każdym razem kolokwium z danej tematyki.

 

 

b) Staże kierunkowe

Trwają średnio kilka miesięcy, w tej specjalizacji zależnie od obszerności i trudności zagadnienia od 2 tygodni do nawet 31 miesięcy.

Formą zaliczenia staży są kolokwia lub sprawdziany (praktyczne, ustne).

 

 

c) Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych

Lekarz podczas specjalizacji ma obowiązek samodzielnie wykonać, lub uczestniczyć w określonej liczbie procedur i zabiegów medycznych.

 

 

d) Pełnienie dyżurów lekarskich

W każdej specjalizacji określona jest ilość dyżurów jaką specjalizujący się lekarz musi odbyć w ciągu miesiąca lub w ciągu danego stażu. Dyżury mogą być samodzielne lub towarzyszące.

 

 

e) Studiowanie literatury fachowej

Jednostka przeprowadzająca specjalizację podaje spis literatury jaką powinien studiować lekarz aby podczas specjalizacji pogłębiać wiedzę z określonego tematu.

 

 

Pełny program każdej specjalizacji zamieszcza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na stronie http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Ortodoncja%20program%20podstawowy%202002.pdf, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_lekarsko_dentystyczne_20102005.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!