Praca w Polsce

Opis zawodu

obraz Lekarz medycyny bez specjalizacji

Lekarz medycyny bez specjalizacji

Udziela posiadając wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczenia zdrowotne. Wykonuje zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Zadania, obowiązki:

- badanie stanu zdrowia;

- rozpoznawanie chorób i zapobieganie im;

- leczenie i rehabilitacja chorych;

- udzielanie porad lekarskich;

- wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;

- prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia;

- nauczanie zawodu lekarza;

- zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

- zatrudnienie w urzędach obsługujących wyż.wym. podmioty, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent  - (18.11.2012)

obraz Lekarz medycyny bez specjalizacji

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza medycyny zdobyć można wyłącznie drogą jednolitych studiów magisterskich, wybierając kierunek lekarski, trwający 6 lat.

 

Następnie absolwenci odbywają 13-miesięczny staż podyplomowy, posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Po zakończeniu stażu zgłaszają się do zdania egzaminu LEP (Lekarski Egzamin Państwowy).

 

„Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o LEP w nowej formule.

 

Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

Po zdanym egzaminie lekarze otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej.

 

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej wyżej w zadaniach i obowiązkach.

 

 

Specjalizacja

Działając już w pewnym stopniu w sferze zawodowej lekarz medycyny może podjąć kształcenie w zakresie specjalizacji. Nauka trwa od 4 do 6,5 lat.

Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego.

 

Dostępne jest 40 specjalizacji podstawowych, i 28 szczegółowych:

 

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Audiologia i foniatria
 3. Chirurgia dziecięca
 4. Chirurgia klatki piersiowej
 5. Chirurgia ogólna
 6. Chirurgia plastyczna
 7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Choroby zakaźne
 10. Dermatologia i wenerologia
 11. Diagnostyka laboratoryjna
 12. Epidemiologia
 13. Genetyka kliniczna
 14. Kardiochirurgia
 15. Kardiologia
 16. Medycyna nuklearna
 17. Medycyna pracy
 18. Medycyna ratunkowa
 19. Medycyna rodzinna
 20. Medycyna sądowa
 21. Medycyna transportu
 22. Mikrobiologia lekarska
 23. Neonatologia
 24. Neurochirurgia
 25. Neurologia
 26. Okulistyka
 27. Onkologia kliniczna
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 29. Otorynolaryngologia
 30. Patomorfologia
 31. Pediatria
 32. Położnictwo i ginekologia
 33. Psychiatria
 34. Psychiatria dzieci i młodzieży
 35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 36. Radioterapia onkologiczna
 37. Rehabilitacja medyczna
 38. Transfuzjologia kliniczna
 39. Urologia
 40. Zdrowie publiczne

 

 

 1. Alergologia
 2. Angiologia
 3. Balneologia i medycyna fizykalna
 4. Chirurgia naczyniowa
 5. Chirurgia onkologiczna
 6. Choroby płuc (pulmonologia)
 7. Diabetologia
 8. Endokrynologia
 9. Farmakologia kliniczna
 10. Gastroenterologia
 11. Geriatria
 12. Ginekologia onkologiczna
 13. Hematologia
 14. Hipertensjologia
 15. Immunologia kliniczna
 16. Kardiologia dziecięca
 17. Medycyna paliatywna
 18. Medycyna sportowa
 19. Nefrologia
 20. Neurologia dziecięca
 21. Neuropatologia
 22. Onkologia i hematologia dziecięca
 23. Otorynolaryngologia dziecięca
 24. Reumatologia
 25. Seksuologia
 26. Toksykologia kliniczna
 27. Transplantologia kliniczna
 28. Urologia dziecięca

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.rekrutacja.gumed.edu.pl/1247.html, http://www.cem.edu.pl/, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!