Praca w Polsce

Opis zawodu

obraz Lekarz dentysta bez specjalizacji

Lekarz dentysta bez specjalizacji

Udziela posiadając wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczenia zdrowotne w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Wykonuje zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Zadania, obowiązki:

W zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych:

- badanie stanu zdrowia;

- rozpoznawanie chorób i zapobieganie im;

- leczenie i rehabilitacja chorych;

- udzielanie porad lekarskich;

- wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;

- prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia;

- nauczanie zawodu lekarza;

- zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

- zatrudnienie w urzędach obsługujących wyż.wym. podmioty, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent  - (18.11.2012)

obraz Lekarz dentysta bez specjalizacji

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza dentysty zdobyć można wyłącznie drogą jednolitych studiów magisterskich, wybierając kierunek lekarsko-dentystyczny, trwający 5 lat.

 

Następnie absolwenci odbywają 12-miesięczny staż podyplomowy, posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Po zakończeniu stażu zgłaszają się do zdania egzaminu LDEP (Lekarsko-dentystyczny Egzamin Państwowy).

 

„Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o LDEP w nowej formule.

 

Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

Po zdanym egzaminie lekarze detyści otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej.

 

 

Lekarz dentysta posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej wyżej w zadaniach i obowiązkach.

 

 

Specjalizacja

Działając już w pewnym stopniu w sferze zawodowej lekarz dentysta może podjąć kształcenie w zakresie specjalizacji. Nauka trwa od 3 do 6 lat.

Lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty stomatologii w dziedzinie po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego.

 

Dostępne jest 9 specjalizacji stomatologicznych:

  1. Chirurgia stomatologiczna
  2. Chirurgia szczękowo-twarzowa
  3. Epidemiologia
  4. Ortodoncja
  5. Periodontologia
  6. Protetyka stomatologiczna
  7. Stomatologia dziecięca
  8. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  9. Zdrowie publiczne

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.rekrutacja.gumed.edu.pl/1249.html, http://www.cem.edu.pl/, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!