Opis zawodu

obraz Kompozytor

Kompozytor

Tworzy ideę artystyczną obrazu dźwiękowego i zapisu graficznego dzieł muzycznych oraz ich koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki.

Zadania, obowiązki:

- dokonywanie wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego

- przyjmowanie indywidualnych metod posługiwania się środkami technicznymi i stylistycznymi w pracy nad materiałem dźwiękowym, w celu nadania dziełu charakteru oryginalnego, właściwego dla własnej twórczości;

- dokonywanie wyboru formy dzieła i aparatu wykonawczego na podstawie wiedzy na temat historii i literatury muzycznej, a także znajomości budowy, możliwości brzmieniowych i wykonawczych instrumentów muzycznych oraz głosu ludzkiego;

- przeprowadzanie konsultacji z artystami muzykami specjalności wykonawczych (instrumentaliści, wokaliści, dyrygenci), a także choreografami i tancerzami;

- nieustanne poszerzanie własnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu kompozytorskiego;

- korzystanie z nowoczesnych środków technicznych pozwalających na ułatwienie w pracy twórczej (komputery, instrumenty elektroniczne itp.), mogących także natchnąć do poszukiwania nowych dróg tworzenia;

- dokonywanie zapisu skomponowanego przez siebie dzieła muzycznego przy użyciu istniejących sposobów notacji muzycznej lub stworzonych w tym celu przez siebie;

- przedstawianie za pomocą zapisu odwzorowania graficznego obrazu dźwiękowego dzieła, wraz ze wskazówkami dotyczącymi interpretacji oraz sposobu jego wykonania;

- uczestniczenie, jeśli jest taka możliwość, w próbach do wykonań publicznych oraz nagrań skomponowanych przez siebie utworów, w celu stworzenia wzorca praktyki wykonawczej i interpretacyjnej zgodnego z własnymi zamierzeniami jako twórcy;

- komponowanie utworów muzycznych na konkretne zamówienie;

- tworzenie dzieł muzycznych samoistnych, a także takich, które współdziałają z innymi dziedzinami sztuki, np. na potrzeby teatru, filmu, baletu, słuchowiska radiowego itp. oraz innych przedsięwzięć artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym;

- granie na jednym lub kilku wybranych instrumentach.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kompozytor zarabiający na siebie własną działalnością nie potrzebuje określonego wykształcenia, efekt jego działań weryfikuje rynek i opinia publiczna, której jego twórczość przypadnie do gustu lub nie.

 

Aby sprostać wymaganiom rynku i konkurencji, artysta kompozytor musi mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a to zapewnia kilkuletnie kształcenie na uczelniach wyższych.

 

W przypadku pracy w edukacji czy szkolnictwie wyższym wykształcenie wyższe jest wymagane.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 15.11.2012.

 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!