Opis zawodu

obraz Administrator sieci informatycznej + systemów

Administrator sieci informatycznej + systemów

Ile zarabia w Polsce: 2200zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Administrator sieci informatycznej

Zarządza pracą sieci komputerowej w zakładach przemysłowych, jednostkach handlowych i administracyjnych lub innych instytucjach, w zakresie działania sprzętu i pracowników przy nim zatrudnionych, posługując się dokumentacją techniczno-programową pracy sieci oraz regulaminami i instrukcjami stanowiskowymi, wykorzystując narzędzia (programy) dostarczone przez producenta sieci; zapewnia bezawaryjną pracę sprzętu w sieci, jak również samej sieci w zakresie programowo-informacyjnym oraz bezpieczeństwa.

 

Administrator systemów komputerowych

Zarządza systemami komputerowymi w konkretnym zakładzie pracy, utrzymuje zainstalowane komputery i urządzenia zewnętrzne tych systemów w pełnej sprawności; dba o bezpieczeństwo systemów, współpracując w tym zakresie z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; usuwa awarie systemów; uaktualnia oprogramowanie systemowe.

Zadania, obowiązki:

- zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi;

- zarządzanie polem adresowym, konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów (stacje użytkowników, serwery) i innych urządzeń (np. drukarki sieciowe) bądź wskazywanie niezbędnych danych administratorowi systemu komputerowego (np. adres IP, maska, brama itd.);

- stworzenie jednolitej struktury zarządzania i administrowania siecią poprzez odpowiedni (wybrany) system zarządzania;

- ciągły nadzór nad zgodnością dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej ze stanem rzeczywistym;

- współdziałanie z inspektorem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przy tworzeniu systemu ochrony dostępu i zabezpieczeń;

- bieżąca kontrola poprawności działania sieci poprzez jej monitorowanie i reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości, reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;

- stworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń, przestrzeganie zasad ich ochrony;

- bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania;

- w miarę potrzeb wprowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz na bieżąco ich dokumentowanie i archiwizowanie konfiguracji urządzeń;

- obserwacja wydajności urządzeń, stosowanych technologii (media, przepływności) i na tej podstawie przedstawianie wniosków mających na celu poprawę funkcjonalności sieci;

- instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci, np. czas połączeń, liczbę przesłanych bajtów;

- nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających, np. urządzeń podtrzymywania zasilania UPS, klimatyzacji, zabezpieczeń i alarmów - współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami i konserwatorami;

- regularne sprawdzanie, zgodnie z firmową polityką bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci;

- wskazywanie w razie potrzeby konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania intruzów;

- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, a w szczególności informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzorowanie innych pracowników;

- stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego i aplikacyjnego;

- nadawanie uprawnień, zakładanie kont i tworzenie profili użytkownika, zgodnie z wymaganiami systemowymi i przyjętymi normami zakładowymi;

- tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie;
- zapewnianie, zgodnie z przyjętym planem zakładowym, ochrony dostępu fizycznego i logicznego do zasobów.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Administrator sieci informatycznej + systemów

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W niedużych firmach często łączy się zadania administratora systemów i sieci. Jedno stanowisko odpowiada za sprawne działanie zarówno sieci, jak i komputerów w niej się znajdujących. Wówczas taki pracownik nazywany jest administratorem systemów i sieci.

 

Na stanowisko administratora przyjmowane są osoby z wykształceniem wyższym informatycznym, ale również średnim technicznym jeśli posiadają doświadczenie lub certyfikat kursu administratora sieci/systemów.

 

Na etapie rekrutacji kandydaci i tak zostaną sprawdzeni pod kątem umiejętności, bowiem przede wszystkim liczą się umiejętności praktyczne.

 

Renomowany międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności z zakresu sieci informatycznych to CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate), potwierdzający specjalistyczną wiedzę z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi.

Kursy pozwalające uzyskać powyższy certyfikat trwają od 70 do 150 godzin, koszt od 1800zł do nawet 3000zł (w przypadku kursu prowadzonego przez Regionalną Akademię CISCO).

 

Standardowe kursy na administratorów trwają ok. 30 godzin i kosztują w granicach 400-700zł.

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców to m.in.:

- wykształcenie z zakresu technologii IT lub pokrewne,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- Znajomość zagadnień i protokołów sieciowych: LAN, WAN, TCP/IP, DHCP, WINS, DNS, IEEE 802.11, VoIP,

- znajomość sprzętu sieciowego Cisco, Fortinet,

- wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych,

- obeznanie w środowiskach MS Windows, Unix/Linux,

- myślenie analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kovex.pl/szkolenia_det/11_kurs-ccna-administrator-sieci-cisco, http://www.nova.edu.pl/index.php/kurs-administratora-sieci-komputerowych, http://cnap.ics.agh.edu.pl/kursy.html, http://www.diamond.edu.pl/kat-16,administrator-sieci-komputerowych.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Administrator sieci informatycznej + systemów - Opinia

Dodano: 27.01.2013
obowiązki admina sieci, obowiązki admina systemów
1900-2500 PLN
brak, Polska
Praca dla osoby która pracowała wcześniej u osoby prywatnej, na początku może być kosmosem, trzeba przestawić się na specyficzny sposób pracy....
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)