Opis zawodu

obraz Specjalista ds. reklamy

Specjalista ds. reklamy

Nakłania do zakupu produktów lub usług, w celu zwiększenia obrotów i zysków zleceniodawcy, poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednio przygotowanych informacji wzbudzających w nich potrzebę zakupu; określa miejsce i cel reklamy oraz jej adresatów w ogólnej strategii przedsiębiorstwa; ustala budżet reklamowy; dokonuje doboru treści reklamowych, wyboru mediów oraz formy przekazu reklamowego.

Zadania, obowiązki:

- kontaktowanie się ze zleceniodawcą w celu reklamy produktów lub usług, zapoznawanie się z produktem, który ma być przedmiotem reklamy;

- opracowywanie kompleksowych kampanii reklamowych produktów lub usług zlecanych przez klienta, z uwzględnieniem poczynań konkurencji w określonej dziedzinie oraz metod reklamy przez nią stosowanych, a także wyników badań rynkowych, pozwalających określić upodobania klientów, motywy zakupu towarów oraz wielkość zapotrzebowania na dany produkt lub usługę;

- opracowywanie budżetu kampanii reklamowej, pozwalającego zleceniodawcy zaplanować koszty związane z reklamą produktu lub usługi;

- podejmowanie decyzji o formach i kierunkach prowadzonej reklamy produktów lub usług;

- dobór treści reklamowych: tworzenie haseł i sloganów reklamowych, tekstów reklam, scenariuszy ich wersji telewizyjnych lub radiowych, projektów graficznych plakatów, folderów itp.;

- ustalanie sposobu prezentacji treści reklamowych; formy tekstu, np. opowiadania, demonstracji problemu i jego rozwiązania, np. zastosowanie scen z życia lub efektów specjalnych itp.;

- dokonywanie wyboru najbardziej skutecznych nośników reklamy, m.in. pod względem ich cech fizycznych, np. trwałości, ich selektywności, zasięgu oddziaływania, prestiżu nośnika reklamy, sposobu korzystania z danego nośnika itp.;

- dokonywanie wyboru mediów (środków przekazu) do przenoszenia treści reklam: reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, oraz mediów wspomagających: reklama pod gołym niebem, tablice ogłoszeniowe, tablice reklamowe (billoardy), szyldy, flagi, transparenty, balony, wydawnictwa reklamowe, takie jak: ulotki, broszury, katalogi, listy reklamowe, galanteria reklamowa (gadżety), filmy, kasety wideo itp.;

- wykupywanie czasu antenowego lub miejsca na łamach gazet i czasopism;

- współpraca z plastykami, reżyserami filmowymi, badaczami rynku itp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Specjalista ds. reklamy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji umożliwiają policealne studium reklamy, bądź studia wyższe I-go i II-go stopnia (po wyborze odpowiedniej specjalności lub w prywatnych szkołach), oraz podyplomowe studia reklamy i promocji.

 

  1. Studium policealne – nauka trwa 1-2 lata, wymagane świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Studia państwowe realizują specjalności reklamy na takich kierunkach jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, socjologia, zarządzanie. Zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich (jako kontynuacja kierunku + specjalność reklama do wyboru).
  3. Uczelnie prywatne oferują dokładnie kierunek reklamy na studiach I-go stopnia, a koszt w trybie dziennym jak i zaocznym to ok. 5000zł rocznie.
  4. Podyplomowe studia oferują m.in. kierunki: reklama i promocja, psychologia reklamy, bądź nowoczesne formy reklamy. Wymogiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Trwają 2 semestry i są płatne.

 

Absolwent powyższych uczelni może podjąć pracę w zawodzie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań stawianych przez pracodawców. Wiele zależy od predyspozycji danej osoby, jej osobowości, zaradności i dodatkowych umiejętności.

 

Najczęściej stawiane wymagania:

- wykształcenie wyższe z zakresu reklamy lub marketingu,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- znajomość rynku internetowego, social media,

- kreatywność, innowacyjność w działaniu,

- samodzielność i organizacja pracy,

- prawo jazdy kat. B.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 27.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.szkolyartystyczne.roe.pl/Reklama, http://www.business-school.pl/kierunki-ksztalcenia/roczne-policealne-studium/reklama-i-marketing.html, http://studia.biz.pl/111/uniwersytet-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu/dziennikarstwo/2462/, http://www.wsp.pl/, http://kandydat.us.edu.pl/node/35 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!