Opis zawodu

obraz Specjalista ds. public relations

Specjalista ds. public relations

Prezentuje na zewnątrz przedsiębiorstwo, instytucję, firmę - ich dokonania i ludzi; organizuje i prowadzi spotkania oraz przygotowuje materiały przedstawiające filozofię firmy, tj. jej podstawowe cele i strategie, kulturę działania; kształtuje jej wizerunek i pozycję.

Zadania, obowiązki:

- określanie celów i zadań związanych z prezentacją firmy, jej dokonań, planów, tak aby wzbudzić zainteresowanie społeczne;

- wybór środków przekazu, form kontaktu i komunikowanie się, celem dotarcia do opinii publicznej, a zwłaszcza potencjalnych klientów firmy;

- uczestniczenie w określaniu strategii - wprowadzania nowych wyrobów i usług;

- przygotowywanie materiałów informacyjnych, tak aby odwoływały się one do zróżnicowanych oczekiwań obecnych i przyszłych klientów;

- organizowanie spotkań i umiejętne prezentowanie stanowiska władz firmy: opinii publicznej, kontrahentom, przedstawicielom instytucji i agend rządowych;

- pozyskiwanie przychylności otoczenia;

- badanie i ocena efektów poszczególnych form kontaktów oraz porównywanie ich z kosztami.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Specjalista ds. public relations

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Student wybiera odpowiednie specjalności związane z public relations na kierunkach takich jak zarządzanie lub dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

Absolwent szkoły wyższej może podjąć pracę w zawodzie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań stawianych przez pracodawców. Wiele zależy od predyspozycji danej osoby, jej osobowości, zaradności i dodatkowych umiejętności.

 

Na rynku dostępne są również studia podyplomowe realizujące konkretnie zagadnienie public relations, co powinno podnieść kwalifikacje i jeszcze lepiej przygotować do podjęcia pracy.

 

Najczęściej stawiane wymagania to m.in.:

- wykształcenie wyższe z zakresu komunikacji społecznej, PR lub dziennikarstwa,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- umiejętność pisania i redagowania tekstów,

- kreatywność, innowacyjność w działaniu,

- znajomość narzędzi social media,

- doświadczenie w kontaktach z mediami.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 26.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!