Opis zawodu

obraz Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

Ile zarabia w Polsce: 2500zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Prowadzi badania i gromadzi informacje rynkowe; planuje i wdraża metody promocji; organizuje i doskonali proces sprzedaży w przedsiębiorstwie; przygotowuje i szkoli personel handlowy; nawiązuje i podtrzymuje kontakty z klientami; prowadzi dyskusje i negocjacje oraz analizuje dane marketingowe służące wyborowi działań handlowych wykorzystując wiedzę w zakresie marketingowej analizy produktów, istoty i celów promocji i reklamy, znajomości metod i technik badawczych w marketingu.

Zadania, obowiązki:

- identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktów i rynku docelowego produktu;

- rozpoznawanie i analizowanie potrzeb klientów oraz ustalanie ich hierarchii;

- przygotowywanie budżetu promocji konsumenckich i handlowych;

- prowadzenie pierwotnych i wtórnych badań rynku oraz interpretowanie ich wyników;

- opracowywanie propozycji i nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych;

- konstruowanie narzędzi promocji produktu np. nowych wzorów opakowań, zarządzanie reklamą firmy;

- kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów firmy;

- budowanie korzystnego wizerunku firmy;

- kierowanie zespołem współpracowników;

- motywowanie i szkolenie pracowników firmy w zakresie różnych promocji towarów i usług;

- wykonywanie pomiarów wyników różnych działań promocyjnych oraz ocena ich efektywności;

- analizowanie czynników wywierających znaczący wpływ na poziom sprzedaży;

- sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu działalności marketingowej;

- monitorowanie wolumenów sprzedaży;

- mierzenie efektywności działań marketingowych i reklamowych poprzez zbieranie i analizowanie opinii klientów na temat używanych produktów;

- podtrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami firmy.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji umożliwiają policealne studium handlu i marketingu, bądź studia wyższe I-go i II-go stopnia (po wyborze odpowiedniej specjalności), oraz studia podyplomowe.

 

  1. Studium policealne – nauka trwa 1-2 lata, wymagane świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Studia państwowe realizują specjalność handel i marketing na studiach i-go lub II-go stopnia na kierunku zarządzanie, ekonomia.
  3. Podyplomowe studia oferują wąsko wyspecjalizowane kierunki np. handel zagraniczny. Wymogiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Trwają 2 semestry i są płatne.

 

Absolwent powyższych uczelni może podjąć pracę w zawodzie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań stawianych przez pracodawców. Wiele zależy od predyspozycji danej osoby, jej osobowości, zaradności i dodatkowych umiejętności.

 

Najczęściej stawiane wymagania:

- wykształcenie wyższe z zakresu handlu i marketingu, zarządzania

- dobra znajomość języka angielskiego,

- znajomość rynku internetowego, social media,

- sprawna obsługa programów biurowych i obróbki grafiki,

- kreatywność, innowacyjność w działaniu,

- samodzielność i organizacja pracy,

- doświadczenie w kontaktach B2B lub B2C (business to business, business to consumer)

- prawo jazdy kat. B.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 27.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.ue.poznan.pl/pag/i/54107.php, http://khim.ue.poznan.pl/page/katedra, http://www.sgh.waw.pl/inne/pshz/, http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia-i-stopnia/ekonomia ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży) - Opinia

Dodano: 16.04.2015
2000-3000 PLN
Murowana Goślina, Polska
Hilding Anders Polska to bardzo rzeetlna firma dbająca o pracownika i utrzymująca wysoki poziom produkcji. Daje możliwości rozwoju.
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)