Opis zawodu

obraz Bileter, Sprzedawca biletów

Bileter, Sprzedawca biletów

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

 

Bileter jest odpowiedzialny za sprzedaż biletów i udzielanie informacji w instytucji w której pracuje.

Głównym zadaniem biletera jest sprzedawanie klientom biletów w instytucjach użyteczności publicznej np. w kinie, teatrze, filharmonii, hali sportowej, na basenie a także w komunikacji miejskiej i kasach biletowych.

Bileter jest odpowiedzialny za sprzedaż biletów i udzielanie informacji w instytucji

w której pracuje.

Głównym zadaniem biletera jest sprzedawanie klientom biletów w instytucjach użyteczności

publicznej np. w kinie, teatrze, filharmonii, hali sportowej, na basenie a także

w komunikacji miejskiej i kasach biletowych.

Zadania, obowiązki:

- sprzedawanie biletów we wszystkich relacjach w komunikacji krajowej lub międzynarodowej;

- prowadzenie dokumentacji wynikającej ze sposobu wydawania biletów (odręczna, drukarki, komputery);

- przyjmowanie do przewozu przesyłek bagażowych i ekspresowych, ważenie ich i przechowywanie;

- udzielanie informacji podróżnym w zakresie postanowień przewozowych, taryfowych, odpraw osób, przesyłek bagażowych i ekspresowych;

- zamawianie, sprawdzanie oraz przechowywanie biletów i druków ścisłego zarachowania;

- obliczanie należności za przewóz przesyłek bagażowych i ekspresowych;

- powiadamianie o nadejściu przesyłek i wydawanie ich osobom upoważnionym;

- prowadzenie ewidencji kasowej i statystyki zgodnie z postanowieniami instrukcji rachunkowo-kasowej;

- aktualizowanie instrukcji i taryf oraz innych niezbędnych przepisów w celu właściwego wykonywania bieżących zadań;

- współpraca z dyspozyturą miejsc sypialnych, do leżenia, siedzenia i przewozu samochodów w przypadku sprzedaży biletów na miejsca rezerwowane;

- sporządzanie specyfikacji wpływów i wraz z gotówką przekazywanie jej do kasy stacyjnej;

- posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym przy odprawie osób, bagażu i przesyłek.

 

Źródło: Przewodnik po zawodach wyd. II, Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Bileter, Sprzedawca biletów

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Praca na stanowisku biletera nie wymaga szczególnych kwalifikacji. Najczęściej wymagane jest dowolne wykształcenie średnie. Do obowiązków kandydat przyuczany jest już na miejscu pracy.

 

Należy jednak obsługiwać sprawnie komputer aby szybko nauczyć się obsługi programu do zarządzania sprzedażą biletów, oraz sprawnie przeliczać i wydawać gotówkę.

W niektórych miejscach pracy wymagana może być znajomość języków obcych (muzea, koncerty, mecze, miejsca rozrywki w dużych miastach).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 23.10.2012.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!