Opis zawodu

obraz Technik żywienia

Technik żywienia

Organizuje, nadzoruje i kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego.

Zadania, obowiązki:

- obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych zainstalowanych w części handlowej i produkcyjnej zakładu oraz nadzorowanie prawidłowości eksploatacji tych urządzeń (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne: elektryczne i gazowe, automaty i półautomaty, urządzenia chłodnicze, kasy rejestracyjne, kelnerskie itp.);

- organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów oraz prac w dziale produkcyjnym placówek (w tym udzielanie instruktażu przywarsztatowego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji);

- organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw zgodnie z obowiązującymi recepturami (odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, termiczna, wykończenie i dekorowanie, ekspedycja);

- dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi;

- pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych;

- nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych;

- ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży oraz specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz podaży surowców i towarów;

- przygotowywanie pracowników do wprowadzenia nowych typów maszyn i urządzeń do produkcji i obsługi konsumentów oraz nowych technologii sporządzania potraw;

- organizowanie zaopatrzenia materiałowego i surowcowego dla placówek gastronomicznych, współdziałanie w opracowaniu planów dla zakładów gastronomicznych i rozliczanie się z ich wykonania;

- prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży w zakładach gastronomicznych, organizowanie pracy magazynu (przechowywanie surowców i materiałów pomocniczych, prowadzenie dokumentacji magazynowej);

- opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia;

- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej w placówkach gastronomicznych;

- prowadzenie gospodarki środkami materialnymi, finansowymi i kadrami w placówkach gastronomicznych;

- organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ocenianie prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, wyposażenia, organizacji;

- opracowywanie projektów usprawnień i programów użytkowych dla inwestycji gastronomicznych;

- dokonywanie oceny założeń techniczno-organizacyjnych projektów technologicznych lub projektów modernizacji i adaptacji placówek.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Technik żywienia

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby objąć pracę na stanowisku technika żywienia i usług gastronomicznych należy posiadać wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe.

 

Najkrótszą drogą jest zrealizowanie technikum ponadgimnazjalnego w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, po którym uzyskuje się kwalifikacje zawodowe i wykształcenie średnie. Podjęcie dalszych kroków w kierunku szkoły wyższej pozwoli na objęcie bardziej zaawansowanych stanowisk (np. technolog żywienia).

 

Technik żywienia również ma styczność z żywnością, dlatego niezbędne do pracy są aktualne wyniki badań w książeczce zdrowia, oraz na nosicielstwo chorób zakaźnych, gdzie założenie książeczki sanepidowskiej oraz wykonanie badań (RTG płuc, badanie kału) może kosztować do 150zł.

Wymagane może być również ukończone oddzielnie szkolenie BHP.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 26.07.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.apedukacja.pl, http://www.zdz.kielce.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!