Opis zawodu

obraz Szef kuchni

Szef kuchni

Organizuje i nadzoruje pracę podległego personelu kuchennego oraz prowadzi instruktaż technologiczno-techniczny w zakresie produkcji kulinarnej w zamkniętych i otwartych zakładach żywienia zbiorowego.

Zadania, obowiązki:

- planowanie produkcji i ustalanie asortymentu produkcji;

- sporządzanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;

- przyjmowanie surowców do produkcji i ich ocena;

- przeprowadzanie oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych (ocena organoleptyczna, kulinarna), pobieranie próbek;

- planowanie jadłospisów i prawidłowe zestawianie potraw;

- nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych;

- prowadzenie instruktażu w zakresie metod i technik sporządzania wyrobów kulinarnych;

- wprowadzanie i sporządzanie nowych potraw wg nowych (własnych) receptur i przepisów;

- przygotowywanie personelu do wprowadzania nowych wyrobów i nowoczesnego sprzętu technicznego;

- nadzorowanie wydawania potraw z kuchni;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń produkcji (rozliczeń materiałowo-technologicznych);

- opracowywanie harmonogramów pracy dla personelu kuchni na poszczególnych stanowiskach, nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy, ocenianie pracy podległego personelu;

- nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów bhp i ppoż. oraz wymogów higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Szef kuchni

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Droga do stanowiska szefa kuchni prowadzi przez nabycie doświadczenia jako kucharz. Możliwe jest zrealizowanie kursu na kucharza.

Kurs trwa ok. 2 miesiące, realizuje ok. 100-140 godzin zajęć, z czego 50-70% to zajęcia praktyczne.

Koszt kursu zaczyna się od ok. 800zł,

Ukończenie kursu poświadcza wystawiany dyplom/świadectwo, zgodne z rozporządzeniem MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

Dłuższą drogą dającą większe kwalifikacje jest kontynuacja nauki po szkole gimnazjalnej w Zakładach Szkolenia Zawodowego, technikum, bądź innej szkole średniej gastronomicznej o kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Wykształcenie wyższe związane z zawodem kucharza dają kierunki Technologia żywności i żywienie człowieka lub Dietetyka, które dostarczają solidnych kwalifikacji na temat żywienia i żywności. Połączenie takiego wykształcenia ze szkoleniem kucharskim daje możliwość pracy jako Kucharz/Dietetyk, lub Kucharz/Technolog żywności.

Czasem wymagane jest również ukończone oddzielnie szkolenie BHP.

 

 

Niezbędne do pracy są natomiast aktualne wyniki badań w książeczce zdrowia, oraz na nosicielstwo chorób zakaźnych, gdzie założenie książeczki sanepidowskiej oraz wykonanie badań (RTG płuc, badanie kału) może kosztować do 150zł.

 

 

Szef kuchni

 

Aby zostać szefem kuchni należy mieć kilkuletnie doświadczenie jako kucharz, zdolności do zarządzania personelem, oraz umiejętność organizacji pracy w kuchni.

 

Aby objąć stanowisko szefa kuchni za granicą, wymagana jest bardzo dobra znajomość języka, gdyż zrozumienie i komunikatywność wiąże się z dużą odpowiedzialnością (kontakt z załogą, kelnerami, dostawcami, kierownictwem lokalu/hotelu).

 

Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- kursy przyuczające,

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe,

- Technikum.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 26.07.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kursy.ustron.zdz.pl, http://www.zdz.katowice.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!