Opis zawodu

obraz Kucharz

Kucharz

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Zadania, obowiązki:

- obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;

- pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;

- zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

- ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;

- obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);

- gastronomiczny rozbiór mięsa różnych zwierząt;

- wykonywanie różnymi technikami i metodami zgodnie z normami surowcowymi

różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;

- posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;

- wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych;

- sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;

- przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;

- utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;

- stosowanie zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Kucharz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby objąć stanowisko kucharza należy przedstawić pracodawcy odpowiednie kwalifikacje.

Możliwą drogą ku temu jest odbycie kursu zapewniającego przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne.

Kurs trwa ok. 2 miesiące, realizuje ok. 100-140 godzin zajęć, z czego 50-70% to zajęcia praktyczne.

Koszt kursu zaczyna się od ok. 800zł,

Ukończenie kursu poświadcza wystawiany dyplom/świadectwo, zgodne z rozporządzeniem MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

Dłuższą drogą dającą większe kwalifikacje jest kontynuacja nauki po szkole gimnazjalnej w Zakładach Szkolenia Zawodowego, technikum, bądź innej szkole średniej gastronomicznej o kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Wykształcenie wyższe związane z zawodem kucharza dają kierunki Technologia żywności i żywienie człowieka lub Dietetyka, które dostarczają solidnych kwalifikacji na temat żywienia i żywności. Połączenie takiego wykształcenia ze szkoleniem kucharskim daje możliwość pracy jako Kucharz/Dietetyk, lub Kucharz/Technolog żywności.

Czasem wymagane jest również ukończone oddzielnie szkolenie BHP.

 

 

Niezbędne do pracy są natomiast aktualne wyniki badań w książeczce zdrowia, oraz na nosicielstwo chorób zakaźnych, gdzie założenie książeczki sanepidowskiej oraz wykonanie badań (RTG płuc, badanie kału) może kosztować do 150zł.

 

 

Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- kursy przyuczające,

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe,

- Technikum.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 26.07.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kursy.ustron.zdz.pl, http://www.zdz.katowice.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!