Opis zawodu

obraz Specjalista ds. finansów, Analityk finansowy

Specjalista ds. finansów, Analityk finansowy

Zajmuje się analizą celów oraz narzędzi polityki finansowej państwa oraz samorządów, określa ich wpływ na zachowania oraz wyniki finansowe podmiotów gospodarczych; proponuje narzędzia polityki gospodarczej zwalczające negatywne zjawiska o charakterze finansowym (deficyt budżetowy, inflacja, dług publiczny); ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa; dokonuje rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa; stosuje analizę porównawczą efektywności inwestowania wolnych środków finansowych w różnych kierunkach; zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych na możliwie najkorzystniejszych warunkach, analizuje przepływy finansowe oraz sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, samorządu oraz instytucji publicznych i prywatnych; opracowuje strategię finansową.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie związków między polityką finansową i polityką monetarną państwa z punktu widzenia ich wpływu na rozwój gospodarczy i realizację celów społecznych;
- analizowanie skutków społeczno-ekonomicznych konkretnych sposobów finansowania długu publicznego; badanie zależności między deficytem budżetowym a inflacją i koniunkturą gospodarczą;
- analizowanie związków między równowagą finansową państwa a równowagą w sferze realnej (działalności produkcyjnej i usługowo-handlowej);
- organizowanie finansowania działalności podmiotów sfery budżetowej z budżetu państwa i budżetu samorządu; ocena struktury wpływów budżetowych i zasadności decentralizacji finansowej państwa (zmniejszanie wpływów do budżetu państwa na rzecz ich zwiększania do budżetów samorządowych); ocena struktury wydatków budżetowych z punktu widzenia realizacji krótko- i długookresowych celów gospodarczych i społecznych oraz aktualnych możliwości państwa; wykonywanie zadań związanych z opracowaniem budżetu państwa i samorządu;
- obliczanie wymiaru i kontrolowanie ściągania podatków od osób fizycznych oraz osób prawnych (na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych); dokonywanie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa z właściwym budżetem; ocena skuteczności systemu podatkowego z punktu widzenia realizacji jego aktywnych i pasywnych funkcji oraz badanie możliwości jego doskonalenia;
- analiza sposobów i skali unikania płacenia podatków
- opracowywanie strategii finansowej oraz planu finansowego przedsiębiorstwa, instytucji publicznych i prywatnych;
- analizowanie skutków zmian kursu walutowego na eksport i import; określanie alternatywnych kierunków inwestowania wolnych kapitałów; ewentualne zarządzanie finansami;
- prowadzenie analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, określanie sposobów poprawy niekorzystnych wskaźników;
- dokonywanie wyceny przedsiębiorstwa.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (05.06.2012)

obraz Specjalista ds. finansów, Analityk finansowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Niezbędne umiejętności:

- obsługa programów komputerowych (typu MS Excel, bazy danych: MS Access, SQL), oraz programów do tworzenia prezentacji swoich wyników – np. Business Objects,

- tworzenie i interpretowanie raportów finansowych,

- analityczne myślenie oraz skuteczne i szybkie docieranie do źródeł informacji

i korzystanie z nich,

- dobra znajomość języka angielskiego – niezbędna w dużych firmach o zasięgu zagranicznym, oraz ze względu na słownictwo i pojęcia branżowe.

 

 

Kursy:

Dostępne są oferty szkoleń z zakresu analizy finansowej bądź przygotowujące do pracy na stanowisku analityka finansowego.

Trwają od ok. 65 do ponad 100 godzin,

Koszt kursu mieści się w zakresie 2400-3900 zł.

 

 

Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji:

Certyfikaty międzynarodowe istotne są dla specjalistów na najwyższych szczeblach, pracujących w środowisku międzynarodowym: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, audytorów, dyrektorów audytu, specjalistów ds. finansów, analityków finansowych.

 

Szkolenia trwają od kilku miesięcy do nawet 4 lat. Student potwierdza wiedzę z określonych zagadnień egzaminami, których może być nawet kilkanaście. Koszt zdobycia certyfikatu może kosztować łącznie od ok. 10 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – kwalifikacja z dziedziny rachunkowości,

 

CIMA (The Charterem Institute of Management Accountants) - kwalifikacja z dziedziny rachunkowości zarządczej,

 

CFA (Chartered Financial Analyst) - kwalifikacja z dziedziny doradztwa inwestycyjnego,

 

CIA (Dyplom Certified Internal Auditor) - kwalifikacja z dziedziny audytu wewnętrznego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.frr.pl/szkolenie/warszawa/216/analityk-finansowy, http://www.akademiamddp.pl/kurs,o1005,Akademia_analityka_finansowego_(104_h)efektywna_analiza_danych_finansowych_w_kontekscie_przygotowania_do_wykonywania_zawodu_kurs_weekendowy.html, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/edukacja-menedzera-2011/certyfikat-dla-finansisty,18592,1, http://www.bpp.pl, http://www.karierawfinansach.pl)

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!