Opis zawodu

obraz Specjalista ds. bankowości

Specjalista ds. bankowości

Ile zarabia w Polsce: 6000zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

Zadania, obowiązki:

- analiza konkretnych narzędzi polityki monetarnej i skutków ich stosowania na równowagę pieniężną, inflację i koniunkturę gospodarczą;
- wykonywanie czynnych operacji bankowych, takich jak: kompletowanie i analizowanie dokumentów wymaganych przez bank od ubiegających się o kredyt;
- aktualizowanie informacji o zdolności kredytowej klientów-kredytobiorców; udzielanie gwarancji i poręczeń bankowych;
- przeprowadzanie operacji na rynku międzybankowym i innych rynkach finansowych; emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz organizowanie emisji papierów wartościowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i samorządów;
- przeprowadzanie biernych operacji banku, takich jak: gromadzenie depozytów w różnych formach, zawieranie umów i prowadzenie rachunków bieżących, wykonywanie czynności kasjera; analiza i ocena wskaźnikowa funkcjonowania banku komercyjnego;
- prowadzenie i analizowanie operacji pośredniczących banku, związanych w szczególności z rozliczeniami międzybankowymi, zagranicznymi operacjami rozliczeniowymi, usługami maklerskimi;
- kształtowanie zasad sprawnej organizacji banku oraz efektywnych operacji bankowych;
- określanie i stosowanie zasad oraz procedur nadzoru oraz kontroli działalności banku na różnych obszarach;
- określanie metod i ich stosowanie do szacowania oraz zarządzania ryzykami banku.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (06.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Po uzyskaniu wykształcenia wyższego można odbywać wiele szkoleń skierowanych na konkretne specjalizacje (zarządzania, analizy kredytów, negocjacji, menadżerskie).

 

Dobra znajomość języka angielskiego aktualnie jest już niezbędna - angielski jest językiem finansów.

Przydatna jest również znajomość prawa bankowego.

 

W przypadku miejsc pracy dotyczących sprzedaży produktów bankowych, pracodawcy nie wymagają raczej wykształcenia wyższego, a preferują osoby doświadczone w zakresie sprzedaży i finansów.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Specjalista ds. bankowości - Opinia

Dodano: 22.04.2013
w banku
2000-10000 PLN
Wałbrzych, Polska
Praca dla osób nastawionych na wynik i z dużą chęcią do nauki. Wymagana znajomość produktów finansowych dla firm. Podczas pracy dobrze mieć...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)