Opis zawodu

obraz Poborca skarbowy, Egzekutor

Poborca skarbowy, Egzekutor

Na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległości podatkowych, grzywien orzeczonych z mocy ustawy karnej skarbowej, mandatów karnych i innych należności pieniężnych, podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej.

Zadania, obowiązki:

- pobieranie od zobowiązanych do płatności w ich lokalu należności pieniężnych, łącznie z odebraniem pieniędzy w wyniku przeszukania lub przeprowadzenia rewizji osobistych zobowiązanych, ewentualnie egzekwowanie należności przez zajęcie, odebranie i sprzedaż ruchomości;
- spisywanie protokółów o stanie majątkowym zobowiązanych do płatności, o nieściągalności długu i relacji o niemożności przeprowadzenia czynności egzekucyjnych;
- dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności;
- rzetelne i systematyczne rozliczanie się z należności pobranych od osób zobowiązanych do płatności.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Osoba na tym stanowisku zdobywa wiedzę praktyczną od doświadczonych poborców podczas okresu próbnego. Praca odbywa się w biurze Urzędu Skarbowego oraz w terenie.

 

 

Urzędy Skarbowe najczęściej stawiają poniższe wymagania:

- wykształcenie średnie (czasem wyższe),

- znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i KPA (Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kompetencje psychologiczne, asertywność w kontaktach z dłużnikami,

- odporność na stres,

- sprawność fizyczna,

- prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!