Opis zawodu

obraz Kierownik działu finansowego

Kierownik działu finansowego

Kierownicy działów finansowych kierują działaniami przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczącymi finansów i księgowości, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Zadania, obowiązki:

- planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą przedsiębiorstwa (organizacji);

- opracowywanie planów finansowych przedsiębiorstwa (organizacji);

- opracowywanie projektów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz dokonywanie analiz z ich wykonania;

- nadzorowanie operacji finansowych i prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie;

- nadzorowanie działań dotyczących obsługi organizacyjno-prawnej oraz biurowej;

- organizowanie i nadzorowanie prac związanych z administrowaniem obiektem oraz ewidencjonowaniem i inwentaryzacją majątku przedsiębiorstwa (organizacji);

- kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów;

- określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych;

- kierowanie bieżącą działalnością podległej jednostki organizacyjnej;

- nadzorowanie doboru, szkolenia i pracy podległych pracowników;

- przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań dla potrzeb dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji);

- reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS – (05.06.2012)

obraz Kierownik działu finansowego

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Stanowisko kierownika obejmują przeważnie doświadczeni i najlepsi pracownicy na drodze awansu.

 

Najczęściej wymagana jest dobra znajomość programów finansowo-księgowych, oraz języka angielskiego. Raczej niezbędne jest również wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 

 

Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji:

Certyfikaty międzynarodowe istotne są dla specjalistów na najwyższych szczeblach, pracujących w środowisku międzynarodowym: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, audytorów, dyrektorów audytu, specjalistów ds. finansów, analityków finansowych.

 

Szkolenia trwają od kilku miesięcy do nawet 4 lat. Student potwierdza wiedzę z określonych zagadnień egzaminami, których może być nawet kilkanaście. Koszt zdobycia certyfikatu może kosztować łącznie od ok. 10 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – kwalifikacja z dziedziny rachunkowości,

 

CIMA (The Charterem Institute of Management Accountants) - kwalifikacja z dziedziny rachunkowości zarządczej,

 

CFA (Chartered Financial Analyst) - kwalifikacja z dziedziny doradztwa inwestycyjnego,

 

CIA (Dyplom Certified Internal Auditor) - kwalifikacja z dziedziny audytu wewnętrznego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/edukacja-menedzera-2011/certyfikat-dla-finansisty,18592,1, http://www.bpp.pl, http://www.karierawfinansach.pl)

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!