Opis zawodu

obraz Kasjer bankowy i walutowy

Kasjer bankowy i walutowy

Kasjer bankowy obsługuje rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w złotych i walutach obcych.

Kasjer walutowy wykonuje czynności związane ze skupem oraz sprzedażą zagranicznych środków płatniczych i obsługą kont walutowych na podstawie prawidłowo sporządzonych i zaakceptowanych dokumentów.

Zadania, obowiązki:

Kasjer bankowy:
- obsługiwanie klientów w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych;
- obsługiwanie klientów w zakresie skupu i sprzedaży walut obcych, skupu, sprzedaży i inkasa czeków bankierskich, podróżnych i euroczeków, sprzedaż kart visa dla podmiotów gospodarczych;
- obsługiwanie klientów w zakresie sprzedaży papierów wartościowych;
- wystawianie książeczek oszczędnościowych, dokonywanie zmian adresu;
- prowadzenie sprzedaży znaków wartościowych;
- prowadzenie sprzedaży obligacji Skarbu Państwa;
- kontrolowanie na bieżąco wypłat gotówkowych i bezgotówkowych pod względem formalnym i rachunkowym;
- dokonywanie wymiany znaków wartościowych krajowych i zagranicznych;
- liczenie i sortowanie gotówki, formowanie opakowań z gotówką oraz kontrola tych opakowań;
- sporządzanie dokumentów kasowych dotyczących operacji gotówkowych;
- uzgadnianie obrotów kasy z kontrolerem rozliczeń pieniężnych i przygotowywanie dokumentów do ich księgowania;
- odpowiednie postępowanie z uszkodzonymi i fałszywymi banknotami;
- współpraca z kontrolerem rozliczeń pieniężnych w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego;
- zasilanie kasy w gotówkę;
- przekazywanie do skarbca nadmiarów gotówkowych pochodzących z wpłat i niewykorzystanych zasiłków kasowych.

Kasjer walutowy:
- przyjmowanie od klientów zagranicznych środków płatniczych i wypłacanie równowartości w złotych oraz sprzedaż waluty;
- obsługa kont walutowych: przyjmowanie wpłat i wypłacanie waluty z kont na podstawie prawidłowo sporządzonych i zaakceptowanych dokumentów;
- prowadzenie ewidencji przeprowadzonych operacji;
- wydawanie zaświadczeń o sprzedanej walucie;
- sporządzanie zestawień dziennych skupionych i sprzedanych walut oraz wystawianie zbiorczego dowodu rozliczeniowego skupu i sprzedaży;
- zasilanie kasy w waluty i w złote;
- odprowadzanie do skarbca pozostałości kasowych bądź pozostawianie ich w kasecie podręcznej, oddawanej na przechowanie do skarbca.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (06.06.2012)

obraz Kasjer bankowy i walutowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Na rynku dostępne są oferty szkoleń na kasjera bankowego lub walutowego. Trwają kilka dni, kosztują ok. 550-750 zł.

 

Posiadanie takiego kursu może być dużym atutem przy rekrutacji, jednak nie jest obowiązkowy, a bywa też realizowany przez firmę dla nowych, przyjętych już pracowników.

 

Najczęściej stawiane wymagania to:

- wykształcenie min. średnie,

- posiadanie kursu kasjera bankowego lub walutowego (nie zawsze),

- umiejętności pracy w zespole,

- umiejętność prowadzenia rozmowy z klientem,

- biegła obsługa komputera, programów i urządzeń biurowych.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://eck-prestige.pl/szkolenie/477/kurs-kasjerow-bankowych-i-walutowych.htm, http://www.ksiaz.walbrzych.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kurs-kasjera-zlotowo-walutowego.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!