Opis zawodu

obraz Inspektor nadzoru bankowego

Inspektor nadzoru bankowego

Podejmuje czynności kontrolne w bankach, m.in. bada wyniki ekonomiczne banków, zgodność prowadzonych operacji z obowiązującymi przepisami, dokonuje oceny sytuacji finansowej banków. Sprawdza zgodność działania banku z ogólnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz jego zasadami.

Zadania, obowiązki:

- badanie wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych banków;
- badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych, badanie stosowanego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz rachunków bankowych;
- dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków;
- sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (06.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Stanowisko może objąć osoba posiadająca duże doświadczenie w sektorze bankowym.

 

Osoba odpowiednia powinna posiadać wykształcenie ekonomiczne oraz zdolności organizacyjne, zarządzania personelem, analitycznego myślenia, konsekwencji w działaniu.

 

Możliwą drogą do tego zawodu jest awans po szczeblach struktury organizacyjnej placówki (kasjer bankowy, doradca, dysponent, kierownik, manager), dzięki czemu kandydat dobrze zna funkcjonowanie poszczególnych stanowisk.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!