Opis zawodu

obraz Ekonomista

Ekonomista

Ile zarabia w Polsce: 3900zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Bada skuteczność i efektywność działania instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych.
Analizuje: czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen różnych dóbr i usług, a także ustala współzależności między nimi, sytuacje na rynkach czynników produkcji (pracy, kapitału, nieruchomości) oraz na rynkach towarów i usług; wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych; przedkłada wnioski dotyczące opłacalności działalności gospodarczej konkretnego podmiotu oraz dotyczące ewentualnej potrzeby restrukturyzacji oraz innych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych; opracowuje strategię działania (konkurowania, przedsiębiorczą, marketingową, rozwoju) konkretnego podmiotu gospodarczego.

Zadania, obowiązki:

- badanie związków między teoriami systemów ekonomicznych (różnych szkół myśli makroekonomicznej) a polityką gospodarczą państwa;

- analiza kluczowych problemów gospodarki w okresie transformacji systemowej od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej;

- określanie narzędzi polityki gospodarczej sprzyjających rozwiązywaniu najważniejszych, makroekonomicznych problemów gospodarki rynkowej, w szczególności obecnych w polskiej gospodarce (bezrobocie, inflacja, dekoniunktura gospodarcza, deficyt budżetowy, dług publiczny);

- analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz kształtu polityki społeczno-gospodarczej państwa i samorządu, badanie wpływu czynników międzynarodowych, o charakterze organizacyjno-instytucjonalnym, integracyjnym, finansowym, technologicznym i politycznym na politykę gospodarczą państwa oraz samorządu, a także na rozwój społeczno-gospodarczy kraju;

- formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, mezoekonomicznej, regionalnej, samorządu, strukturalnej, społeczno-opiekuńczej, sektorowej i w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz określanie narzędzi ich realizacji (instytucjonalnych, ekonomicznych, prawnych i administracyjnych);

- analiza zasadności i skuteczności różnych instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę (instrumentów ekonomicznych, administracyjnych i prawnych), w tym pozytywnych i negatywnych skutków regulacji i deregulacji;
- analiza związków między realizacją celów polityki społeczno-ekonomicznej a sprawnością i efektywnością działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych;
- formułowanie systemu informacji rynkowej w podmiotach gospodarczych, dotyczącego: popytu na konkretne towary i usługi, czynników je kształtujących, makro- i mikrootoczenia konkurencyjnego, aktualnych i potencjalnych konkurentów, kształtowania się cen itp.;
- dobór, obliczanie i interpretacja wskaźników określających kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, samorządu; (w tym: Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, PKB i PNB per capita, wskaźniki poziomu dobrobytu, zysk, inne wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i analogiczne wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej samorządu);
- opracowywanie planu kosztów działalności podmiotu gospodarczego w wymiarze syntetycznym (grup kosztów), jak i analitycznym (kosztów szczegółowych w układzie rodzajowym); projektowanie budżetu podmiotu gospodarczego;
- sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów;
- analiza znaczenia poszczególnych czynników wytwórczych w procesie produkcji towarów i usług; rozpoznawanie i określanie czynników kształtujących wydajność pracy;
- formułowanie systemów motywacyjnych, w tym procedur pozyskiwania i zatrudniania pracowników oraz kryteriów oceny ich pracy; ocena potrzeb i stanu usług publicznych i socjalnych, analiza organizacji i funkcjonowania sektora publicznego, w szczególności pod względem sprawności, skuteczności i efektywności realizacji celów społecznych; analiza porównawcza zakresu i jakości usług publicznych oraz świadczeń socjalnych w aspektach regionalnych i międzynarodowych;
- sprawowanie nadzoru i kontrola w zakresie wyżej wymienionych zadań;
- opracowywanie raportów i ekspertyz w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS – (05.06.2012)

obraz Ekonomista

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Ekonomista aby rozwijać swą wiedzę może odbywać dodatkowe kursy, jednak najważniejsze jest ukończenie studiów magisterskich o profilu ekonomicznym.

 

Dla pracodawcy równie ważne jest przygotowanie praktyczne ekonomisty, jego doświadczenie i umiejętność wykorzystania swej wiedzy w rzeczywistych przypadkach, w aktualnych sytuacjach i problemach ekonomicznych.

 

 

Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji:

Certyfikaty międzynarodowe istotne są dla specjalistów na najwyższych szczeblach, pracujących w środowisku międzynarodowym: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, audytorów, dyrektorów audytu, specjalistów ds. finansów, analityków finansowych.

 

Szkolenia trwają od kilku miesięcy do nawet 4 lat. Student potwierdza wiedzę z określonych zagadnień egzaminami, których może być nawet kilkanaście. Koszt zdobycia certyfikatu może kosztować łącznie od ok. 10 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – kwalifikacja z dziedziny rachunkowości,

 

CIMA (The Charterem Institute of Management Accountants) - kwalifikacja z dziedziny rachunkowości zarządczej,

 

CFA (Chartered Financial Analyst) - kwalifikacja z dziedziny doradztwa inwestycyjnego,

 

CIA (Dyplom Certified Internal Auditor) - kwalifikacja z dziedziny audytu wewnętrznego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/edukacja-menedzera-2011/certyfikat-dla-finansisty,18592,1, http://www.bpp.pl, http://www.karierawfinansach.plhttp://www.careerwithdegree.com/economics-degree-description/ )

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Ekonomista - Opinia

Dodano: 08.04.2015
1800-6000 PLN
Murowana Goślina, Polska
Hilding Anders Polska to firma od lat działająca na rynku polskim, którą mogę polecić jako rzetelnego, godnego zaufania pracodawcę. Każdy kto tutaj...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)