Opis zawodu

obraz Dealer aktywów/ rynków finansowych

Dealer aktywów/ rynków finansowych

W imieniu i na rzecz własnego banku lub instytucji finansowej zawiera transakcje na rynku finansowym z bankami centralnymi, komercyjnymi, inwestycyjnymi, instytucjami finansowymi i innymi klientami; zarządza aktywami i pasywami oraz płynnością finansową banku lub instytucji finansowej, w celu zwiększenia dochodu lub w przypadku banku centralnego - realizacji polityki pieniężnej.

Zadania, obowiązki:

- przeprowadzanie operacji rynku pieniężnego, tj. przyjmowanie i rozmieszczanie środków w formie depozytów, zawieranie transakcji swap, forward against forward, FRA, dokonywanie operacji typu repo i reverse repo itp., w celu maksymalizacji dochodu oraz zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnej zmiany stóp procentowych;

- przeprowadzanie operacji w papierach wartościowych i pochodnych;

- przeprowadzanie operacji walutowych (arbitrażowych), tj. kupno/sprzedaż walut (z dostawą natychmiastową oraz terminowych), w celu utrzymania właściwej struktury walutowej i uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu operacji spekulacyjnych;

- przeprowadzanie operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, takich jak: opcje, futures, transakcje terminowe;

- analizowanie i prognozowanie zmian na rynkach finansowych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (05.06.2012)

obraz Dealer aktywów/ rynków finansowych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby podjąć zawód dealera rynków finansowych niezbędne jest solidne doświadczenie w dziedzinie ekonomii, finansów, bankowości. Stanowisko może objąć najlepszy pracownik na drodze awansu zawodowego, który sprawując różne funkcje w instytucji zdobył wymaganą wiedzę i praktykę.

 

Początkujący pracownik potrzebuje praktyki i współpracy z doświadczonymi dealerami, aby po pewnym czasie móc działać samodzielne, pewnie i przede wszystkim właściwe.

 

Zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie rynków finansowych umożliwia studium organizowane przez Warszawski Instytut Bankowości.

W ofercie posiada Studium Dealerów Rynków Finansowych – szkolenie trwające 93 godziny. Jego koszt wynosi niecałe 6000 zł.

 

Absolwent szkolenia otrzymuje Certyfikat WIB, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniach:

- doświadczenie w pracy w bankowości lub w finansach,

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

- wiedza z zakresu statystki i matematyki finansowej,

- dobra znajomość programów MS Excel i Power Point,

- wysoka orientacja na potrzeby Klienta,

- zdolności analityczne.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 07.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.wib.org.pl/32167-32168-32176-32167.htm, http://acipolska.pl/o-nas.html )

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!