Opis zawodu

obraz Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy

W imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Broker różni się od agenta przede wszystkim tym, że reprezentuje interesy klienta, a nie konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Jego celem jest indywidualna analiza potrzeb klienta i zaproponowanie, a w efekcie wybór najlepszej dla niego oferty.

Zadania, obowiązki:

- fachowe doradzanie w zakresie najkorzystniejszych dla klienta rodzajów i warunków ubezpieczeń;
- wyjaśnianie klientom przepisów i klauzul ubezpieczeniowych;
- przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem, stosownych do otrzymanych ofert i wniosków o ubezpieczenie;
- zawieranie wynegocjowanych umów ubezpieczenia;
- inkasowanie należnych składek ubezpieczeniowych i przekazywanie ich na rachunek ubezpieczyciela;
- przeprowadzanie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia;

- pełnienie funkcji rzecznika ubezpieczeniowego w przypadkach zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem;
- odbiór odszkodowania z tytułu powstałych szkód po uzyskaniu pełnomocnictw od ubezpieczonego.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„Brokerem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.”

(źródło: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/dz_brokerska.html)

 

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej należy złożyć państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Koszt egzaminu to ok. 600 zł.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, oraz dodatkowe dokumenty, m.in.:

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

- kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplom ukończenia szkoły wyższej,

- kopię pozytywnego wyniku egzaminu,

- informacje o dotychczasowej pracy zawodowej, świadectwa pracy, umowy.

 

Lista wymaganych dokumentów jest długa i różni się w przypadku osób fizycznych oraz prawnych.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie KNF.

 

Będąc już w zawodzie, broker powinien dbać o swój rozwój zawodowy, brać udział w kursach i szkoleniach z zakresu dialogu, sprzedaży, prowadzenia działalności i innych.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.knf.gov.pl/Images/egzamin_19-02-2012_tcm75-24386.pdf, http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/dz_brokerska.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!