Opis zawodu

obraz Biegły rewident

Biegły rewident

Zajmuje się kontrolą i oceną poprawności formalnej i merytorycznej systemu ewidencji i dokumentacji, dotyczącej finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji państwowej, samorządowej i społecznej.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie organizacji pracy w dziale rachunkowości;
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i sporządzanie raportu;
- przeprowadzanie rewizji ksiąg handlowych pod względem organizacyjnym, wyjaśniającym, finansowym czy też podatkowym;
- analiza podstaw prawnych rewizji finansowo-księgowej i odpowiedni dobór procedur rewizyjnych, takich jak: weryfikacja materialna, procedury analityczne;
- wykorzystywanie i zabezpieczanie dowodów rewizyjnych oraz opracowywanie raportu;
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
- przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
- prowadzenie doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
- prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

obraz Biegły rewident

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby zostać biegłym rewidentem należy uzyskać członkowstwo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Należy złożyć kwestionariusz o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego. W postępowaniu tym wyróżnia się kilka sesji egzaminacyjnych z określonych zakresów wiedzy, a każdy egzamin to koszt 400 zł.

Opłata za końcowy egzamin dyplomowy wynosi 750 zł.

 

Następnie odbywa się praktykę, a nabywane umiejętności dokumentuje się w „Dzienniku praktyki w zakresie rachunkowości” lub „Sprawozdaniu aplikanta z przebiegu aplikacji”.

 

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego umożliwia uzyskanie wpisu do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kibr.org.pl/pl/kandydaci).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!