Opis zawodu

obraz Technik elektryk

Technik elektryk

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Zadania, obowiązki:

- wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;

- dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;

- instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;

- stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;

- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;

- dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;

- planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;

- udział w pracach zespołów projektowych;

- posługiwanie się techniką komputerową.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Technik elektryk

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Tytuł Technika Elektryka uzyskuje się po ukończeniu technikum elektrycznym.

Następnie zdawać można poszczególne uprawnienia przed Komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które pozwolą na pełnienie samodzielnej praktyki zawodowej.

 

SEP organizuje kursy oraz egzaminy na poszczególne uprawnienia.

Możliwe jest posiadanie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D ).

Stanowiska pracy dotyczą np. eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci:

- elektroenergetycznych (grupa 1),

- wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),

- wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających

paliwa gazowe (grupa 3).

 

Koszt kursów przygotowawczych wacha się w granicach 300-700zł, a koszt egzaminu to ok. 150zł.

Uprawnienia ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

 

Wymagania często stawiane przez pracodawców to:

- uprawnienia SEP do 1kV;

- umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych;

- znajomość instalacji oraz systemów HVAC i BMS;

- znajomość j. angielskiego;

- posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Możliwe jest kontynuowanie kształcenia na wydziałach elektrycznych uczelni wyższych, po których uzyskuje się tytuł inżyniera.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.sep.com.pl/kursy_i_szkolenia/kursyiszkolenia.htm#CENTRALNA_KOMISJA, http://sep.szczecin.pl/index.php/kursy-i-egzaminy/egzaminy, http://www.sep.warszawa.pl/szkolenia/).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!