Opis zawodu

obraz Mechanik lotniczy/statków powietrznych

Mechanik lotniczy/statków powietrznych

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje prace z zakresu montażu, regulacji i konserwacji samolotów, śmigłowców, płatowców, przyrządów pilotażowych, nawigacyjnych, silników lotniczych, urządzeń pokładowych, instalacji energetycznych, elektrycznych, paliwowych, hydraulicznych, pneumatycznych, komputerowych, urządzeń do sprawdzania sprzętu lotniczego, przyrządów kontrolno-pomiarowych statków powietrznych; sprawdza funkcjonalność i niezawodność pracy osprzętu i urządzeń pokładowych, dopuszcza urządzenia do eksploatacji, utrzymuje wszystkie urządzenia w stanie zdatnym do wykonania lotów; wykrywa i usuwa usterki; przeprowadza okresowe przeglądy i remonty osprzętu i urządzeń pokładowych.

Zadania, obowiązki:

- przyjmowanie i sprawdzanie podzespołów, agregatów, przyrządów lotniczych, urządzeń pokładowych, instalacji energetycznej, elektrycznej, paliwowej, pneumatycznej i hydraulicznej;

- kompletowanie części i zespołów;

- montowanie głównych zespołów i montaż ostateczny silników, zabudowywanie elementów wyposażenia silników, regulowanie sterowania automatycznego i ręcznego silników, wykonywanie czynności związanych z próbami silników na hamowni, takich jak: instalowanie silnika na stanowisku prób, uruchamianie silnika i nastawianie parametrów jego pracy, dokonywanie pomiarów i regulacji;

- wybudowywanie elementów wyposażenia silników, demontowanie silników lub ich zespołów w zakresie niezbędnym do dokonania naprawy lub modyfikacji;

- wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną statków powietrznych: konserwowanie, regulowanie, utrzymywanie w czystości i drobne naprawy silnika, wymienianie zużytych lub przeterminowanych części eksploatacyjnych (wkłady filtrujące, uszczelnienia, przewody, cięgła sterowania itd.) i zespołów wymiennych oraz dokonywanie innych zabiegów obsługi technicznej silnika, przewidzianych technicznymi instrukcjami lotniczymi, zgodnie z ustaloną w tych instrukcjach technologią;

- wykonywanie przewidzianych instrukcjami lotniczymi czynności montażowych i regulacyjnych we współdziałaniu z mechanikami wyposażenia lotniczego przy zabudowywaniu i wybudowywaniu na statku powietrznym silników lotniczych oraz przy zabudowywaniu na silniku lotniczym jego wyposażenia;

- bieżące wypełnianie dokumentów rejestracji wykonywanych przez siebie czynności technologicznych oraz zużycia materiałów i części;

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego podczas wszystkich operacji technologicznych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Mechanik lotniczy/statków powietrznych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby zdobyć kwalifikacje mechanika statków powietrznych należy ukończyć 4-letnie technikum lotnicze. Oprócz uzyskania tytułu technika w danym zawodzie uczeń podchodzi do egzaminu maturalnego, uzyskując wykształcenie średnie.

 

W Polsce, licencje mechaników wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Składający wniosek o licencję musi:

  1. udowodnić posiadanie podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej;
  2. udowodnić odbycie wymaganej praktyki obsługowej;  
  3. wnieść wymaganą opłatę lotniczą.

 

Pierwszą rzeczą wymaganą jest odbycia szkolenia we właściwych Ośrodkach Szkoleniowych.

Wykaz ośrodków dostępny jest na stronie http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/licencjonowanie/DROGI%20DO%20LICENCJI.jpg .

 

Oprócz tego na stronie ULC stworzona została lista najczęściej zadawanych pytań, która może dostarczyć wielu informacji osobom zainteresowanym: http://www.technikumlotnicze.pl/program_nauczania.html, http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/licencjonowanie/DROGI%20DO%20LICENCJI.jpg, ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!