Opis zawodu

obraz Inżynier elektryk

Inżynier elektryk

Projektuje i nadzoruje wykonawstwo sieci i systemów elektroenergetycznych oraz maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, prowadzi i nadzoruje eksploatację urządzeń, instalacji i sieci lub prowadzi prace badawcze dotyczące materiałów elektrotechnicznych, nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, a także prowadzi doradztwo techniczne w tych zakresach.

Zadania, obowiązki:

- projektowanie układów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i energetycznych oraz sieci i systemów elektroenergetycznych;

- sprawowanie nadzoru nad budową i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

- projektowanie maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz nadzór nad ich produkcją i eksploatacją;

- projektowanie i nadzór nad wykonawstwem instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i innych;

- prowadzenie prac projektowo-konstrukcyjnych i montażowo-uruchomieniowych w zakresie elektrotechniki górniczej, okrętowej, motoryzacyjnej i transportu szynowego;

- projektowanie elektrycznych urządzeń technicznych powszechnego użytku (elektronarzędzi, sprzętu oświetleniowego, akumulatorów i baterii, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego itp.);

- projektowanie, uruchamianie i eksploatacja układów automatyki urządzeń przemysłowych, automatycznych systemów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;

- ustalanie, udoskonalanie i korygowanie standardów i procedur kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz pracy maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych;

- lokalizowanie i usuwanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych;

- prowadzenie badań, wykonywanie ekspertyz, udzielanie konsultacji i doradztwo w zakresie aspektów technicznych dotyczących materiałów, produktów lub procesów;

- opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;

- kierowanie pracą i nadzorowanie podległych pracowników, w tym pod kątem wymagań kwalifikacyjnych oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Inżynier elektryk

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W ogłoszeniach o pracę częstymi wymogami jest pewne doświadczenie, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi programów komputerowych (np. AutoCad , Norma Pro, WSCAD), oraz po prostu umiejętność pracy - zaradność, samodzielność i komunikatywność.

 

Aby mieć większe możliwości na rynku pracy i doskonalić umiejętności zawodowe inżynier elektryk może zdobywać uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

SEP organizuje kursy oraz egzaminy na poszczególne uprawnienia.

Możliwe jest posiadanie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D ).

Stanowiska pracy dotyczą np. eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci:

- elektroenergetycznych (grupa 1),

- wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),

- wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających

paliwa gazowe (grupa 3).

 

Koszt kursów przygotowawczych wacha się w granicach 300-700zł, a koszt egzaminu to ok. 150zł.

Uprawnienia ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.sep.com.pl/kursy_i_szkolenia/kursyiszkolenia.htm#CENTRALNA_KOMISJA, http://sep.szczecin.pl/index.php/kursy-i-egzaminy/egzaminy, http://www.sep.warszawa.pl/szkolenia/ ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!