Opis zawodu

obraz Nauczyciel szkolny

Nauczyciel szkolny

  • Wykształcenie wyższe: Wymagane

Nauczyciele szkół podstawowych uczą czytania, pisania i innych przedmiotów w klasach I – III (tzw. nauczanie zintegrowane) oraz w klasach IV - VI (tzw. nauczanie blokowe).

 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczą w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, uzupełniających szkołach ogólnokształcących jednego lub kilku przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych.

Zadania, obowiązki:

W szkołach podstawowych:

- przygotowywanie i realizowanie programów nauczania w ramach nauczania zintegrowanego; nauczanie: czytania, pisania, arytmetyki i innych przedmiotów;
- przygotowywanie i realizowanie programów nauczania w ramach nauczania blokowego;
- nauczanie przedmiotów i bloków przedmiotowych;
- przygotowywanie oraz przeprowadzanie prac rozwijających umiejętności uczniów oraz ocenianie ich postępów, a także udzielanie, jeśli to konieczne, indywidualnych wskazówek określonym uczniom;
- organizowanie i nadzorowanie działalności pozaprogramowej uczniów;
- stwarzanie sytuacji korzystnych dla rozwoju osobowości uczniów i dyskutowanie zaobserwowanych postępów z rodzicami i wychowawcą;
- nadzorowanie uczniów w klasie i na terenie szkoły;

 

W szkołach ponadpodstawowych:

- projektowanie i modyfikowanie programów nauczania i przygotowywanie dydaktyczne lekcji, zgodnie z wymogami ogólnoedukacyjnymi i zawodowymi;
- prowadzenie lekcji z określonych przedmiotów i nadzorowanie prac klasowych;
- przygotowywanie, zadawanie i korygowanie ćwiczeń;
- przeprowadzanie testów, egzaminów i sprawdzanie prac domowych oraz dokonywanie oceny postępów uczniów;
- przygotowywanie sprawozdań na temat postępów uczniów oraz naradzanie się w tych sprawach z innymi nauczycielami i rodzicami;
- uczestniczenie w spotkaniach dotyczących edukacyjnej i organizacyjnej polityki szkoły;
- organizowanie lub pomaganie w działalności pozaedukacyjnej, takiej jak towarzystwa dyskusyjne czy kluby zainteresowań;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Nauczyciel szkolny

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określa następujące wymogi:

 

"Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie, oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu."

Szczegóły przepisów – całość rozporządzenia: http://pedagogszkolny.pl/zmoje/kwalifikacje.htm

 

 

Przygotowanie pedagogiczne oznacza odpowiedni kurs, który odbyć można w placówkach doskonalenia zawodowego, bądź jako studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego.

 

Musi obejmować nie mniej niż 270 godzin zajęć teoretycznych, oraz nie mniej niż 150 godzin praktyki.

 

Koszt kursu wynosi ok. 1000 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 08.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.wsb.net.pl/kurs-pedagogiczny, http://www.wshiu.poznan.pl/go.live.php/PL-H307/kursy-i-szkolenia.html, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=25&i=6&m=29&j=7&z=0&k=6&id=105&n=3).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!