Opis zawodu

obraz Tynkarz

Tynkarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;

- przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku;

- przygotowywanie zapraw tynkarskich;

- wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu;

- osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych;

- wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych;

- wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie;

- zacieranie zaprawą styków prefabrykatów i ubytków ścian po robotach instalacyjnych;

- wykonywanie tynków wodoszczelnych;

- wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach;

- wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych;

- mocowanie płyt suchego tynku gipsowego;

- wykonywanie tynków ciągnionych;

- naprawianie tynków istniejących;

- wykonywanie tynków szlachetnych zmywanych, zacieranych, cyklinowanych i groszkowanych;

- wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.;

- czyszczenie podłoży pod tynki za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem;

- narzucanie tynku za pomocą tynkownic sprężarkowych i pompowych;

- narzucanie zaprawy cementowej torkretnicą;

- zacieranie tynków zacieraczką mechaniczną;

- wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych;

- organizowanie stanowiska pracy tynkarza i transportu materiałów na budowie.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Tynkarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód tynkarza na drodze szkolnictwa zdobywa się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych o profilu budowlanym, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje.

Do podjęcia nauki wymagane jest ukończenie szkoły gimnazjalnej oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

Zdecydowana większość placówek łączy zawód murarza i tynkarza.

Wynika to z podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to kwalifikacja B18: Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich.

 

Dostępne na rynku są również kursy przyuczające do zawodu murarza-tynkarza. Realizują ok. 150 godzin zajęć, kosztują od 800zł do 1000zł.

 

Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- kursy przyuczające;

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zs2-bochnia.pl/pliki/zszprom.pdf, http://www.zsp6-krosno.pl/80.html, http://www.bzdz.pl/index.php/kursy-budowlane/murarz-tynkarz).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!