Opis zawodu

obraz Technik budownictwa

Technik budownictwa

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych;

- wykonywanie rysunków budowlanych;

- określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania;

- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych;

- określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych;

- kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac;

- prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem;

- projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych;

- dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych;

- organizowanie pracy podwykonawców na budowie;

- ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych;

- określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy;

- organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych;

- organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy;

- kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby podjąć pracę w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie techniczne. Tytuł technika budownictwa uzyskać można w technikum budowlanym. Nauka trwa zazwyczaj 4 lata.

 

Uczeń zdobywa między innymi trzy rodzaje kwalifikacji pozwalające pełnić zawód technika budownictwa:

- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

- organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych,

- sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

 

Aby zdobyć uprawnienia budowlane niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego. Tak więc w celu podwyższenia kwalifikacji należy kontynuować naukę w szkołach wyższych.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 25.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zsb.szczecin.pl/StronaZSB/informacje/Nabor1/plakaty/t_b.pdf, http://www.zsz2.edu.pl/content/view/64/81/, http://www.zsb.k.pl/ ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!