Opis zawodu

obraz Operator żurawia

Operator żurawia

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Operator żurawia wieżowego

Obsługuje urządzenia transportowe (żuraw stały, samojezdny, kolejowy) zgodnie z instrukcją technologiczną eksploatacji oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie technicznym; przeprowadza bieżące konserwacje i przeglądy stałe i okresowe; wyładowuje i załadowuje materiały i urządzenia na środki transportowe, podnosi, opuszcza i przemieszcza materiały budowlane, elementy konstrukcji;

 

Operator żurawia jezdniowego

Prowadzi samochód i obsługuje urządzenia dźwigowe samochodu służące do montażu konstrukcji lub przenoszenia ładunków do 18 t.

Zadania, obowiązki:

Operator żurawia wieżowego

- przeprowadzanie codziennej obsługi technicznej urządzeń dźwigowych w stanie spoczynku;

- sprawdzanie stanu torowiska, prawidłowego podbicia podkładów, stanu złączy szyn i odbojów;

- przenoszenie żurawiem materiałów, surowców i gotowych wyrobów oraz elementów konstrukcji i urządzeń;

- właściwe podwieszanie przenoszonego ładunku i ocena jego ciężaru;

- w przypadku żurawia kolejowego - przestrzeganie przepisów kolejowych z zakresu poruszania się po torach kolejowych przy różnych pracach oraz przy istniejącej sieci trakcyjnej;

- przestrzeganie znaków i sygnałów w czasie pracy urządzeń;

- w przypadku żurawia samojezdnego (samochodowego) - przygotowywanie żurawia do pracy, opuszczenie podpór, wyposażenie w odpowiedni osprzęt;

- określanie stopnia zużycia lin i ich wymiana;

- prowadzenie dokumentacji pracy żurawia;

- przeprowadzanie napraw bieżących żurawia;

- przeprowadzanie prób odbieranych żurawi po remoncie;

- przestrzeganie przepisów pracy urządzeń dźwigowych, wynikających z przepisów dozoru technicznego oraz posługiwanie się odpowiednimi przepisami i instrukcjami dotyczącymi obsługiwanego żurawia.

 

Operator żurawia jezdniowego

- sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed przystąpieniem do pracy;

- sprawdzanie sprawności dźwigu samochodowego;

- odbieranie pisemnych zleceń wykonania usługi, pobieranie z biura kart drogowych;

- dojazd do miejsca montażu lub przenoszenia ładunku;

- wybieranie miejsca pracy dźwigu tak, aby nie było przeszkód w transporcie ładunku;

- rozkładanie podpory pod koła;

- obsługa urządzeń dźwigowych do podnoszenia i wysuwania ramienia, podnoszenie konstrukcji lub ładunku;

- stała obserwacja wskazań urządzeń dźwigowych, zegarów, ciśnieniomierzy, w celu niedopuszczenia do przeciążenia ładunkiem i przewrócenia samochodu;

- zapisywanie w karcie łącznego udźwigu przeniesionego ładunku i jego rodzaju.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Operator żurawia

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Uprawnienia operatora żurawia zdobywa się w firmach szkoleniowych.

I Ż – żurawie wieżowe oraz szybko montujące żurawie przewoźne (możliwość ograniczenia udźwigu).

II Ż – żurawie: samojezdne, stacjonarne,  przewoźne, przenośne – HDS (możliwość ograniczenia udźwigu).

 

Operator żurawia jezdniowego – HDS lub samojezdny

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat;

- zaświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu - od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;

- prawo jazdy kategorii C (w przypadku posiadania prawa jazdy kat. B możliwość zdobycia uprawnień do obsługi żurawi typu HDS).

 

Kurs trwa ok. 40 godzin.

Koszt kursu: HDS – do 1000zł, żuraw samojezdny - 1600-2500zł.

 

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Operator żurawia wieżowego

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat;

- zaświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu - od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;

- pozytywne wyniki badań psychologicznych;

- ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu technicznym.

 

Kurs trwa ok. 60-90 godzin.

Koszt kursu ok. 3000-5700zł.

 

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oskstrazak.lh.pl/?q=node/27, http://kursynaoperatoradzwigu.eu/oferta_kurs_operatora_zurawia_dzwigu_udt_oferta/, http://www.kursant.wroclaw.pl/oferta-wiecej-operator-dzwigow-samojezdnych.htm, http://www.liniaszkolenia.pl/operator-zurawia-wiezowego-kategorii-z-i.html, http://wroclaw.olx.pl/operator-zurawia-wiezowego-i-samojezdnego-iid-17828951, http://osz.pl/kursy-techniczne-zawodowe/).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!