Opis zawodu

obraz Murarz

Murarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;

- tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;

-­ ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;

- przygotowywanie zapraw murarskich;

- obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;

- wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
­- wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;

- wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;

- wykonywanie łuków i sklepień;

- wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;

- murowanie gzymsów i attyk;

- murowanie kominów;

- wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;

- osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;

- spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;

- ­układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;

- montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Murarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód murarza na drodze szkolnictwa zdobywa się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych o profilu budowlanym, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje.

Do podjęcia nauki wymagane jest ukończenie szkoły gimnazjalnej oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

Dostępne na rynku są również kursy przyuczające do zawodu murarza. Realizują ok. 150 godzin zajęć, kosztują od 800zł do 1000zł.

 

Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- kursy przyuczające;

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://cku.rudaslaska.edu.pl, http://www.mur.com.pl/a11001.htm, http://www.bzdz.pl/index.php/kursy-budowlane/murarz-tynkarz).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!