Opis zawodu

obraz Monter rusztowań

Monter rusztowań

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Montuje i demontuje rusztowania metalowe różnych typów z rur, elementów ramowych i złączek przy zastosowaniu narzędzi oraz przyrządów do montażu, demontażu i konserwacji rusztowań.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju rusztowania do robót budowlanych;

- dobieranie elementów do wykonania rusztowania;

- sprawdzanie jakości elementów rusztowania i łączników;

- przygotowanie terenu pod rusztowanie;

- transportowanie elementów rusztowań;

- montowanie i demontowanie rusztowań typowych o wysokości do 20 m;

- montowanie i demontowanie rusztowań wewnątrz budynków;

- układanie pomostów roboczych i zabezpieczających;

- montowanie i demontowanie rusztowań typu ciężkiego o wysokości ponad 20 m;

- montowanie i demontowanie rusztowań na wysuwnicach;

- montowanie i demontowanie rusztowań wież i kopuł;

- montowanie i demontowanie rusztowań nietypowych;

- montowanie i demontowanie wież windowych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Monter rusztowań

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby wykonywać zawód montera rusztowań wymagane jest uzyskanie odpowiednich uprawnień.

 

Na rynku dostępne są kursy, które kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem świadectwa, uprawnień oraz wpisu do Książki Operatora Maszyn Roboczych.

 

Wymogi wobec kandydata:

- ukończone 18 lat;
- wykształcenie minimum podstawowe;
- zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac wysokościowych powyżej 3m.

 

Kurs trwa przeważnie 80 godzin, jego koszt wynosi w granicach 1100-3000zł.

 

Droższe kursy dotyczą uprawnień typowo nastawionych na pracę za granicą. Wówczas kurs dotyczy przykładowo certyfikatu o paragrafie 13/46C – uprawnienia norweskie.

Znajomość języka obcego może być również wymagana.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kursy.tychy.zdz.pl/kursy-dla-operatorow-z-zakresu-technicznej-obslugi-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych-/monter-rusztowan-budowlano-montazowych-metalowych,2,2,1406,1399,1406, http://ostrzeszow.olx.pl/kurs-montera-rusztowan-pargarf-13-46c-uprawnienia-norweskie-iid-198794102, http://www.fridayeurotech-jobs.nl/index.php/cms_categorie/79898/bb/1/id/79898/CurrentLanguage/4).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!