Opis zawodu

obraz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Monterzy instalacji urządzeń sanitarnych montują instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, jak też sieci (zewnętrzne) cieplne, gazowe, wodne i kanalizacyjne; montują sieci podziemne deszczownicze i rozmaite typy deszczownic oraz wykonują indywidualne studnie kopane w formie pionowych szybów; wykonują również prace konserwatorskie wymienionych uprzednio obiektów.

Zadania, obowiązki:

- montowanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego i parowego, przeprowadzanie próby szczelności instalacji "na zimno" oraz warunkach normalnej pracy;

- montowanie instalacji rurowych, armatury i urządzeń gazowych do celów sanitarnych, socjalnych i przemysłowych;

- montowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących wyposażenie sanitarne obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej czy mieszkalnych;

- montowanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z wbudowaniem wentylatorów, dmuchaw i innych urządzeń wprowadzających powietrze w ruch, jak też urządzeń służących do obróbki powietrza rozprowadzanego przez układ klimatyzacyjny;

- montowanie sieci (zewnętrznych) cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz wykonywanie prób szczelności;

- montowanie rurociągów przemysłowych, górniczych i okrętowych, a w razie potrzeby dokonywanie ich demontażu;

- montowanie sieci deszczownianych oraz deszczownic obrotowych, frontalnych, przetaczalnych i nawijanych;

- wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych;

- prowadzenie konserwacji wyżej wymienionych obiektów.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód montera instalacji i urządzeń sanitarnych na drodze szkolnictwa zdobywa się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje.

Do podjęcia nauki wymagane jest ukończenie szkoły gimnazjalnej oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

Dostępne na rynku są również kursy przyuczające do tego zawodu. Realizują ok. 100-200 godzin zajęć i kosztują w granicach 1000-1500zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://80.52.238.123/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=147, http://www.centrumszkoleniowe.net.pl/page.php?57).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!