Opis zawodu

obraz Dekarz

Dekarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;

- ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko

blacharskich;

- organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich;

- przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich;

- wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.);

- obijanie blachą elementów drewnianych;

- wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową;

- montowanie rynien i rur spustowych;

- wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.;

- krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu;

- wielowarstwowe izolowanie tarasów;

- krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;

- krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych;

- rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Dekarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Drogą szkolnictwa zawód dekarza zdobywa się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego.

 

Na rynku dostępne są również kursy przyuczające do zawodu dekarza. Trwają na ogół ok. 3 miesiące a ich koszt wacha się w granicach 1000zł.

 

Dekarz z u wagi na montaż na dachu wcześniej przygotowanych elementów musi cechować się bardzo dobrą sprawnością ruchową, oraz brakiem oporów przed wysokościami.

Pracodawcy często wymagają od kandydata aktualnych wyników badań lekarskich potwierdzających zdolność wykonywania zawodu (badania lekarskie wysokościowe).

 

Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- kursy przyuczające,

- Zasadnicze Szkoły Zawodowe.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 11.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zsbe.edu.pl, http://www.pomorskaizba.pl, http://www.zdz.krakow.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!