Opis zawodu

obraz Cieśla, Stolarz budowlany

Cieśla, Stolarz budowlany

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych. Stolarz budowlany wykonuje, naprawia, osadza i demontuje elementy stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, paździerzowe itp.), drzwi, okna, ścianki, sufity, szafki, półki i inne drewniane. Do pracy wykorzystuje narzędzia: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

Zadania, obowiązki:

- analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót stolarskich, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;

- ocenianie przydatności elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;

- przygotowywanie elementów konstrukcji ciesielskiej do montowania;

- osadzanie, dopasowywanie i mocowanie drzwi, okien, stolarskich ścianek działowych, pawlaczy;

- wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych;

- wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych;

- wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy;

- wykonywanie budynków drewnianych;

- wykonywanie w budynkach murowanych monolitycznych i prefabrykowanych elementów - - budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe);

- wykonywanie konstrukcji drewnianych inżynierskich, jak: mosty, wieże, hangary, remizy;

- transportowanie elementów ciesielskich na placu budowy;

- wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskiej;

- konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia;

- rozbieranie konstrukcji ciesielskich.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Cieśla, Stolarz budowlany

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód stolarza budowlanego i cieśli drogą szkolnictwa zdobywa się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych o profilu budowlanym, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego. Nauka trwa 3 latai kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje. Uczeń poznaje i przyswaja ogrom wiedzy, jaki potrzebny jest do profesjonalnej pracy ciesielskiej. Cieśla / stolarz musi bowiem bezbłędnie odczytywać dokumentacje techniczne; dobierać, przygotowywać i montować odpowiednie materiały; znać właściwości stosowanego drewna i innych materiałów. Oprócz tego praktyki pozwalają nabyć techniczne umiejętności montażu i spajania szalunków i innych konstrukcji.

 

Dla pracodawców duże znaczenie ma doświadczenie w fachu, dlatego należy starać się jak najszybciej zdobywać referencje.

Do podjęcia nauki wymagane jest ukończenie szkoły gimnazjalnej oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

Dostępne na rynku są również kursy przyuczające do zawodu stolarza. Trwają od 3 do 6 miesięcy i kosztują w granicach 1000-1500zł. Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, oraz możliwością przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zsb.internetdsl.plhttp://www.pomorskaizba.pl/index.php/kursy-i-szkolenia/171-stolarz.html, http://www.zdz.kielce.pl/budownictwo/1009-stolarz-budowlany.html).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!