Opis zawodu

obraz Strażak

Strażak

 • Wykształcenie wyższe: Niewymagane
Ile zarabia w Polsce: 2300zł netto (wyliczone z 2 opinii)

Wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, do których wzywane są jednostki straży pożarnej. Zdarzeniami tymi mogą być: pożary, wypadki komunikacyjne, katastrofy  budowlane, zdarzenia  z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych oraz wszelkie inne miejscowe zagrożenia; wykonuje prace ratowniczo-gaśnicze oraz konserwacyjne i naprawcze urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Zadania, obowiązki:

- wykonywanie czynności związanych z lokalizacją i gaszeniem pożarów;

- wykorzystywanie własności techniczno-taktycznych sprzętu pożarniczego podczas działań ratowniczo-gaśniczych;

- ewakuowanie ludzi i mienia z obiektów zagrożonych rozwojem pożaru lub innymi niebezpieczeństwami;

- obsługiwanie urządzeń przeznaczonych do ratownictwa technicznego w warunkach katastrof w transporcie publicznym i ratownictwa ludzi w katastrofach budowlanych;

- posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych;

- sprawdzanie, konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych i usuwanie prostych usterek;

- organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i podległych strażaków ratowników;

- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów przy wykonywaniu czynności ratowniczo-gaśniczych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, Przewodnik po zawodach wyd. II, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Strażak

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.). (źródło: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=952)

 

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

- korzystanie w pełni z praw publicznych,

- co najmniej średnie wykształcenie,

- orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby strażackiej,

 

W przypadku wolnych etatów w danej jednostce PSP ogłaszany jest nabór. Osoby spełniające powyższe wymagania mogą zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego, czyli rekrutacji mającej na celu wyłonienie najlepszych kandydatów poprzez testy sprawnościowe (przyjęty jest system punktacji).

 

Kandydat może otrzymać określoną ilość punktów za posiadane uprawnienia:

 • Prawo jazdy kat. B - 2 pkt
 • Prawo jazdy kat. C - 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień ratownika medycznego - 5 pkt
 • Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt
 • Uprawnienia płetwonurka - 3 pkt
 • Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat - 3 pkt
 • Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt
 • Udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt
 • Wykształcenie:

a)      Średnie techniczne - 3 pkt

b)     Zdany egzamin maturalny - 4 pkt

c)      Wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt

 

 

Testy sprawdzające

Przeprowadzane są następujące testy sprawdzające możliwości fizyczne kandydatów:

 

 1. Sprawdzenie wydolności ("Harvard Step-up Test")

W ciągu 5 minut (4 minut dla kobiet) kandydat w określonym tempie wykonuje wchodzenie na stopień w tempie 30 razy na minutę. Po wykonaniu ćwiczenia w ciągu kilku minut kilkukrotnie mierzone jest tętno kandydata, na którego podstawie wyliczany jest wskaźnik wydolności.

 

Do następnego etapu dopuszczane są osoby które uzyskały odpowiedni minimalny wskaźnik wydolności.

 

 1. Testy sprawnościowe

Sprawności fizyczna sprawdzana jest za pomocą trzech konkurencji, odmiennych dla kobiet i mężczyzn:

  • dla kobiet:

- siady proste z leżenia tyłem (brzuszki określoną techniką),

- rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy,

- bieg wahadłowy 4 x10 m(od jednej do drugiej chorągiewki).

 

  • dla mężczyzn:

- bieg na50 m,

- bieg na1000 m,

- podciąganie się na drążku (nachwytem lub podchwytem, dozwolona praca ciałem).

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

W Polsce funkcjonują również formacje Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie wymagania stawiane kandydatom są łagodniejsze, a należeć do nich mogą również osoby niepełnoletnie.

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

- wiek od 12 do 18 lat,

- dobry stan zdrowia,

- zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

 

Osoby te jednak nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Warunki wstąpienia do OSP osoby pełnoletniej:

- złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do OSP,

- wiek od 18 do 65 lat;

- niekaralność,

- bardzo dobry stan zdrowia.

 

Warunki brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

Strażacy z OSP chcący brać pełny udział w tych działaniach muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

- wiek od 18 do 65 lat,

- aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,

- odbyte szkolenie pożarnicze,

- uczestniczenie w szkoleniach bhp.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 03.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=952, http://www.straz-brzostek.pl/Warunki.htm, http://www.straz.powiat-chrzanowski.pl/straz/page.php?dzial=53 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Strażak - Opinia

Dodano: 26.08.2013
bezpośrednio w działaniach ratowniczych
1800-2500 PLN
Gdańsk, Polska
Praca dająca niesłychaną satysfakcję i poczucie przydatności dla społeczeństwa. Jest to jeden z tych zawodów, które w Polsce cieszą się największym...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)

Strażak - Opinia

Dodano: 15.08.2013
bezpośrednio w działaniach ratowniczych
2400-2500 PLN
centrum, Polska
Niesamowita praca którą docenia społeczeństwo, doceniają ludzie i dziękują nam po każdej akcji. Niestety niezwykle niebezpieczna i obciążająca, a...
Komentarze (1)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)