O serwisie

Serwis SprawdzPrace.pl powstał przede wszystkim w celu udostępniania uzytkownikom platformy służącej wymianie informacji. Użytkownicy mogą dzielić się posiadaną wiedzą i wyrażać własne opinie na tematy szeroko pojętego rozwoju zawodowego - rynku pracy, zdobywania wykształcenia, warunków pracy w poszczególnych zawodach lub warunków pracy u konkretnego pracodawcy.

 

Powyższa wymiana informacji ma na celu obronę społecznie uzasadnionego interesu (tj. zależnych od woli demokratycznej większości, powszechnie akceptowanych w polskim społeczeństwie zasad współżycia społecznego i kształtowania prawidłowych postaw, norm i zasad moralnych), którym w tym przypadku jest prawo każdego człowieka do zdobywania wszelkiej wiedzy związanej z rozwojem zawodowym. W tej wiedzy zawiera się również przestrzeganie innych przed nieuczciwymi i bezprawnymi działaniami pracodawców wobec pracowników.

Podziel się wiedzą o warunkach pracy

Misja

 

Pragniemy przyczynić się do tego, aby zarówno ludzie młodzi jak i dorośli mogli kontrolować i świadomie wybierać jedną z najważniejszych dróg, która decyduje o jakości ich życia.

 

 

Swoją działalnością chcemy:

  • zmniejszyć wśród młodzieży odsetek tych, którzy wybierają swoją drogę kształcenia bez szczególnego zastanowienia i zdobycia wyczerpujących informacji o tym, czy wykształcenie to zapewni im przyszłość i miejsce na rynku pracy,

 

  • zwiększyć ogólną świadomość o dostępnych na rynku pracy zawodach, oraz o możliwościach uzyskania kwalifikacji do ich podjęcia,

 

  • doprowadzić do stworzenia ogólnodostępnej bazy informacji o rzeczywistych warunkach pracy, jakie funkcjonują na polskim, oraz zagranicznym rynku pracy,

 

  • zwiększyć wśród Polaków odsetek tych, którzy realizują się zawodowo z zadowoleniem i satysfakcją, wykonując pracę w odpowiednim dla nich zawodzie.

 

Sprawdź opisy zawodów 

Sprawdź Prace i przekaż innym, żeby też sprawdzili!