Życie i praca za granicą

Ranking wolności gospodarczej na świecie w 2014 r.

27.01.2014, 0, 4341 wyświetleń
Obraz główny - Ranking wolności gospodarczej na świecie w 2014 r.

Podsumowaliśmy sześć krajów z najlepszej dziesiątki, zwracając uwagę na ich słabe i mocne strony. Co sprawia że Hong Kong, Kanada czy Szwajcaria posiadają status krajów wolnych gospodarczo, a które z nich mają najlepsze warunki do prowadzenia biznesu – podpowiada nam The Heritage Foundation w opublikowanym rankingu wolności gospodarczej na świecie.

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

W poprzednim artykule omówiliśmy raport odnośnie Polski, która awansowała na 50. miejsce państw wolnych gospodarczo – Rośnie wolność gospodarcza w Polsce 2014 r.

 

 

Czym jest wskaźnik wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF)

 

Wolność gospodarcza jest kluczowym elementem swobody gospodarczej obywateli. W kraju wolnym gospodarczo jednostka jest w jak najmniejszym stopniu ograniczana przez państwo, dzięki czemu może podejmować decyzje o pracy, produkcji, konsumpcji, handlu i inwestycji według swoich osobistych preferencji. Może realizować swoje własne pomysły, a przy tym napotka minimum utrudnień ze strony państwa.

 

Wskaźnik obliczany jest na podstawie 10 kategorii, które wpływają na swobodę gospodarczą. Są to:

Miary praworządności:

            - ochrona praw własności,

            - wolność od korupcji,

Miary ograniczeń rządowych:

            - wzmocnienie swobody fiskalnej,

            - ograniczenie wydatków rządowych,

Miary efektywności prawa:

            - swoboda przedsiębiorstw,

            - swoboda pracy,

            - polityka monetarna,

Miary wolności rynkowej:

            - swoboda handlu,

            - swoboda inwestycji,

            - swoboda finansów.

 

 

Najlepsze kraje do prowadzenia biznesu

 

Poniżej krótkie podsumowanie wyników najlepszej dziesiątki 2014 roku, gdzie sześć pierwszych państw zalicza się do w pełni wolnych gospodarczo, a pozostałe do w większości wolnych. Większość poniższego tekstu jest tłumaczeniem informacji ze strony Heritage Foundation – www.heritage.org.

 

Pierwsze 10 miejsc zajęły kraje:

1. Hongkong  (90,1)

2. Singapur   (89,4)

3. Australia   (82,0)

4. Szwajcaria (81,6)

5. Nowa Zelandia (81,2)

6. Kanada     (80,2)

7. Chile         (78,7)

8. Mauritius   (76,5)

9. Irlandia     (76,2)

10. Dania      (76,1)

 

 

Hong Kong

Wieżowce w Hong Kongu


Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej jest znaną potęgą gospodarczą, stanowi jedno ze światowych centrów handlowo-finansowych, a w rankingu wolności gospodarczej zdobywa 1. miejsce dwudziesty raz z rzędu. Swoim imponującym wynikiem 90,1 punktów znacznie przewyższa średnią światową (60,3 pkt.), a także średnią regionu azjatyckiego (58,5 pkt.). Najmniej punktów Hong Kong otrzymał w miarach wolności od korupcji oraz swobody polityki pieniężnej, które jednocześnie jako jedyne zanotowały spadek w stosunku do ubiegłego roku.

 

Wolność od korupcji:             82,3/100

Ochrona praw własności:     90,0/100

Hong Kong jest ogólnie wolny od korupcji, a zanotowany w tym roku spadek jest nieznaczny, gdyż na przestrzeni lat korupcja maleje. Problemem są przypadki wywierania przez interesy handlowe wpływu na ustawodawstwo i władzę wykonawczą. Cieszy jednak efektywne sądownictwo i respektowane prawo. Obywatel Hong Kongu może być spokojny o swoje, gdyż prawa własności są tam dobrze chronione, a rząd nie szczędzi czasu i środków na egzekwowanie prawa własności intelektualnej.

 

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       93,0/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 89,7/100

 

Standardowa stawka indywidualna podatku dochodowego wynosi 15 %, a dla osób prawnych maksymalnie 16,5 %. System podatkowy jest prosty i jednocześnie skuteczny. Wydatki rządowe stanowią niespełna jedną piątą krajowej gospodarki i nawet po zwiększeniu ich w ostatnim czasie oraz zwiększeniu ulg podatkowych, Hong Kong zachował nadwyżkę budżetową. Dług publiczny praktycznie nie istnieje.

 

Swoboda przedsiębiorstw:     98,9/100

Swoboda pracy:                        95,5/100

Polityka monetarna:               82,0/100

Przepisy prawne są atrakcyjne dla przedsiębiorców, a rząd wspomaga tworzenie i innowacje. Wprowadzenie na rynek nowego biznesu nie jest skomplikowane i nie wymaga minimum kapitału. Rząd wspiera i dofinansowuje małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Swoboda handlu:             90,0/100

Swoboda inwestycji:       90,0/100

Swoboda finansów:         90,0/100

 

Hong Kong jest bardzo otwarty na handel międzynarodowy. Minimalna stawka celna i minimum barier dla inwestycji zagranicznych tworzy konkurencyjne warunki i zachęca wielkie korporacje od lat. Sektor finansowy jest wysoko konkurencyjny i dobrze skapitalizowany, służąc jako wiodące centrum światowych finansów. Banki zagraniczne nie są ograniczane i funkcjonują na tych samych zasadach jak banki krajowe.

 

 

Australia

Wybrzeże Sydney w Australii


Australia otrzymując 82,0 punkty zajmuje trzecie miejsce w światowym rankingu. W regionie Azji i Pacyfiku jest to również trzecia pozycja, z uwagi na to że dwa pierwsze miejsca należą kolejno do Hong Kongu oraz Singapuru. Wciąż bardzo wysoki wynik jest jednak 0,6 punktu mniejszy niż w roku 2013. Australia odnotowała spadki aż w sześciu miarach, a wzrost jedynie w dwóch: wolności handlu oraz swobody inwestycji.

 

Australia utrzymuje trzecie miejsce od 2009 roku, a w ciągu 20-letniej historii rankingu maksymalny wzrost wolności gospodarczej tego kraju wynosi aż 9,1 punktów (74,0 w 1996 i 83,1 w 2012 roku), co jest jednym z lepszych wyników wśród wysoko rozwiniętych państw. Przyczyniły się do tego znaczne usprawnienia takich swobód gospodarczych jak wolność od korupcji, wolność inwestycji, wolność handlu, czy wolność biznesu, która z 70,0 punktów w 2001 roku wzrosła do 94,6 obecnie. Dzięki licznym usprawnieniom Australia od 2007 roku utrzymuje status kraju wolnego gospodarczo.

 

Dzięki silnym podstawom ekonomicznym, takim jak stabilność walutowa, niski dług publiczny i tętniący życiem rynek pracy, Australia nie musi obawiać się wahań światowej gospodarki. Wydatki rządowe wynoszą 35,3 % produkcji krajowej, a dług publiczny oscyluje na poziomie 27,6 % PKB.

Gospodarce sprzyja również otwartość na handel oraz inwestycje zagraniczne.

 

System prawny Australii jest przejrzysty i równo stosowany, a sądownictwo jest sprawne i niezależne. Aktywnie prowadzone działania antykorupcyjne zniechęcają do przekupstwa władz i funkcjonariuszy publicznych. Uzyskane 87,7 pkt w wolności od korupcji jest 9. wynikiem na świecie. Dodatkowo od lat wspierane i dobrze chronione w Australii są prawa własności.

 

Wolność od korupcji:             87,7/100

Ochrona praw własności:      90,0/100

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       64,2/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 62,6/100

 

Swoboda przedsiębiorstw: 94,6/100

Swoboda pracy:                    79,2/100

Polityka monetarna:           80,5/100

Swoboda handlu:           86,4/100

Swoboda inwestycji:     85,0/100

Swoboda finansów:       90,0/100

 

 

 

Szwajcaria

Berno, Szwajcaria


Miejsce 4. światowego rankingu zajęła Szwajcaria. Wynik 81,6 punktów pozwolił jej zająć pierwsze miejsce w Europie, zostawiając w tyle średnią Europy wynoszącą 67,1 punktów. W porównaniu z rokiem ubiegłym punktacja wzrosła o 0,6 punktu. Szwajcaria poprawiła wolność gospodarczą w czterech zakresach: wolności od korupcji, ograniczenia wydatków rządowych, wolności inwestycji oraz wolności fiskalnej. Niestety wzrost został zrównoważony ze spadkiem w zakresie wolności przedsiębiorstw i polityki monetarnej.

 

Szwajcaria uzyskała status wolnej gospodarczo w 2010 roku, między innymi dzięki właściwemu zarządzaniu wydatkami publicznymi, ale przede wszystkim dzięki wzrostowi wolności handlu, inwestycji, oraz otwarciu rynku pracy – przyłączeniu się do grupy Schengen w 2008 roku. Wolność pracy wzrosła wówczas w ciągu dwóch lat z 79,2 pkt w 2009 roku do 87,8 w 2011 roku.

 

Szwajcaria posiada bardzo efektywną administrację, a przepisy bankowe i praktyki pożyczkowe są rozsądne, dzięki czemu obywatel nie jest motany i naciągany. Sądownictwo Szwajcarii jest niezależne i wolne od korupcji, a prawa własności są niezwykle respektowane, gdyż wynik 90,0 pkt w tej mierze utrzymuje się niezmiennie od 1997 roku, w przeciwieństwie do średniej światowej której tendencja spadkowa trwa nieprzerwanie w całej historii rankingu (aktualnie 42,6 pkt).

 

Wolność od korupcji:              88,1/100

Ochrona praw własności:      90,0/100

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       68,9/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 65,7/100

 

Swoboda przedsiębiorstw: 75,4/100

Swoboda pracy:                    87,4/100

Polityka monetarna:           85,2/100

Swoboda handlu:             90,0/100

Swoboda inwestycji:       85,0/100

Swoboda finansów:         80,0/100

 

 

 

Kanada

Ottawa, stolica Kanady


Z wynikiem 80,2 punktów Kanada uplasowała się na 6. miejscu światowego rankingu, prowadząc natomiast w regionie Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone 75,5 pkt i dopiero 12. miejsce). Poprawa wyniku o 0,8 punktu była możliwa dzięki  poprawie wolności inwestycji, wolności monetarnej oraz zarządzania wydatkami rządowymi.

 

W ciągu 20-letniej historii rankingu, Kanada uzyskała poprawę wolności gospodarczej aż o 10,8 punktów, co jest jednym z największych zanotowanych wzrostów spośród krajów rozwiniętych gospodarczo. Dzięki znacznym wzrostom w zakresie wolności inwestycji, polityki fiskalnej, ograniczeniu wydatków rządowych, Kanada przeistoczyła się z kraju umiarkowanie wolnego kiedyś, do wolnego gospodarczo obecnie.

 

Rząd Kanady od lat uznawany jest za uczciwy i odpowiedzialny, a korupcja jest na bardzo niskim poziomie. System sądowy jest ceniony za niezależność i przejrzystość. Własność prywatna jest wysoko chroniona i wynik 90,0 punktów w tej mierze jest drugim wynikiem na świecie.

 

Gospodarka Kanady sprawnie wyszła z efektów globalnej recesji. Aktualnie otwartość na globalny handel i inwestycje, oraz stabilne i przejrzyste warunki biznesowe czynią Kanadę jednym z najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych.

 

Wolność od korupcji:              87,7/100

Ochrona praw własności:      90,0/100

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       79,7/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 47,3/100

 

Swoboda przedsiębiorstw: 89,3/100

Swoboda pracy:                    83,1/100

Polityka monetarna:           76,3/100

Swoboda handlu:             88,3/100

Swoboda inwestycji:       80,0/100

Swoboda finansów:         80,0/100

 

 

 

Irlandia

Zamek w Irlandii - Dublin Castle


Irlandia z wynikiem 76,2 punktów zajęła 9. miejsce w rankingu światowym oraz 2. miejsce spośród państw Europy. W porównaniu do ubiegłego roku wzrost ogólny wynosi 0,5 punktu, co odzwierciedla zrównoważenie poprawy w zakresie wolności handlu, pracy, czy wydatków publicznych ze spadkiem w zakresie swobody monetarnej i wolności od korupcji. Po ubiegłorocznym wypadnięciu Irlandii z najlepszej dziesiątki rankingu, w roku 2014 powróciła ona do elitarnego grona najlepszych w wolności gospodarczej.

 

Po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości rząd Irlandii musiał zetknąć się z kryzysem i wysokim bezrobociem, co spowodowało spadek wolności gospodarczej w kraju, a status gospodarczo wolnej (utrzymywany przez dziewięć lat), Irlandia straciła w 2011 roku, głównie za sprawą drastycznego spadku w zakresie wydatków publicznych i swobody finansowej. Obecnie wydatki rządowe wynoszą 48,1 % krajowej gospodarki, a dług publiczny przekracza 117,0 % PKB, jednak Irlandia wychodzi z kryzysu, i w odpowiedzi na jej działania oszczędnościowe, agencje ratingowe podniosły perspektywy na wyjście Irlandii z zadłużenia.

 

Mimo ostatnich problemów, ogólny poziom wolności gospodarczej Irlandii jest na wysokim poziomie. Mocną stroną Zielonej Wyspy jest wysoka ochrona praw własności, dobre warunki do prowadzenia biznesu, konkurencyjne stawki podatkowe, oraz skuteczny, przejrzysty system prawny. Tak atrakcyjne warunki przyciągają inwestorów i wielkie firmy zza oceanu, które na swą europejską siedzibę wybierają właśnie Irlandię.

 

Wolność od korupcji w ostatnich latach spadła, jednak wynik 74,8 punktów oznacza brak większych problemów. Rynek pracy Irlandii jest stosunkowo elastyczny, a koszty pracy są umiarkowane.

 

Wolność od korupcji:             74,8/100

Ochrona praw własności:     90,0/100

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       74,0/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 30,6/100

 

Swoboda przedsiębiorstw: 83,4/100

Swoboda pracy:                    79,5/100

Polityka monetarna:           81,7/100

Swoboda handlu:             87,8/100

Swoboda inwestycji:       90,0/100

Swoboda finansów:         70,0/100

 

 

 

Dania

Widok na rzekę Nyhavn w Kopenhadze


Wolność gospodarcza Danii spadła w ostatnich latach. Tegoroczny wynik 76,1 punktów jest taki sam jak przed rokiem, ale o 3,5 punktu mniejszy od szczytowych  79,6 w 2009 roku. Dania zajęła 10. miejsce na świecie i 3. miejsce w Europie.
Obecnie Dania zanotowała wzrost w zakresie wolności pracy, handlu i inwestycji, jednak został on zrównoważony ze spadkami głównie w wydatkach rządowych oraz wolności fiskalnej.

 

Na przestrzeni kilkunastu lat wolność gospodarcza Danii dynamicznie rosła. Największych usprawnień dokonano w zakresie wolności inwestycji, finansów, oraz wolności biznesu, która osiągnęła w poprzednich latach maksimum, a obecnie wynosi niewiele mniej – 98,1 punktów.

 

Za sprawą otwartości na handel i inwestycje zagraniczne, wysoką wolność biznesową oraz wolność handlu, Dania jest elastyczną i konkurencyjną gospodarką w skali światowej.

 

Najniższe wyniki Dania uzyskała w zakresie wydatków rządowych oraz wolności fiskalnej. Problemem jest system podatkowy, który finansuje programy rządowe na dużą skalę. Maksymalna stawka podatku dochodowego dla osób indywidualnych wynosi 56,0 %, a dla osób prawnych 25,0 %. Wydatki publiczne wynoszą 57,6 % krajowej gospodarki, a dług publiczny wynosi około 50,0 % PKB. Gospodarkę Danii spowolnił kryzys strefy euro.

 

Wolność od korupcji:              93,7/100

Ochrona praw własności:       90,0/100

Wzmocnienie swobody fiskalnej:       39,9/100

Ograniczenie wydatków rządowych: 0,5/100

 

Swoboda przedsiębiorstw: 98,1/100

Swoboda pracy:                    91,2/100

Polityka monetarna:           80,0/100

Swoboda handlu:             87,8/100

Swoboda inwestycji:       90,0/100

Swoboda finansów:         90,0/100

 

 

SprawdzPrace.pl

 

Źródło: heritage.org
fot. sxc.hu

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!