O rynku pracy

Weszła w życie I transza deregulacji zawodów. Ustawa obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

26.08.2013, 9, 23957 wyświetleń
Obraz główny - Weszła w życie I transza deregulacji zawodów. Ustawa obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

I transza to ułatwienie dostępu do 51 zawodów. Wśród nich są m.in.: adwokat, notariusz, komornik, taksówkarz, geodeta, pośrednik w obrocie nieruchomościami, trener sportowy, czy przewodnik turystyczny. Niektóre przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero od początku roku 2014. W każdym razie, na rynku pracy zwiększają się możliwości. Jarosław Gowin mówił o 50-100 tysiącach nowych miejsc pracy.

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

Mówiąc o tym, że ustawa deregulacyjna z dnia 13 czerwca 2013 r. weszła w życie, należy podkreślić fakt, że od 23 sierpnia obowiązują nie wszystkie przepisy. Zmiany co do regulacji niektórych zawodów wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

I transza deregulacji dotyczy 51 profesji, nie oznacza to jednak, że teraz wszyscy bez żadnych wymagań mogą podjąć w tych zawodach pracę. Całkowite uwolnienie ustawa zakłada tylko wobec np. zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, pośrednika pracy, doradcy zawodowego, bibliotekarza dyplomowanego, czy przewodnika miejskiego.

 

Jednymi z najgłośniejszych wśród protestujących grup zawodowych byli taksówkarze, i faktycznie utrzymali oni swoje wymagania. Dzięki negocjacjom z przedstawicielami zawodów w projekcie uwzględniono wiele uwag i wprowadzono poprawki do wielu zawodów. W przypadku deregulacji zawodu taksówkarza, o obowiązku szkolenia, egzaminie i opłacie licencji decydować będzie poszczególny samorząd gminny. Ale to dopiero od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Więcej o samej ustawie deregulacyjnej, celach projektu, jego wadach i zaletach pisaliśmy już w poprzednim artykule, dotyczącym wszystkich 3 transz deregulacji:

Zobacz artykuł: Kiedy deregulacja zawodów

 

 

Poniżej przedstawiamy skrót ostatecznych zmian, które widnieją w Ustawie deregulacyjnej. Ustawę pobrać można ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Do tych zawodów, które posiadamy w bazie, podłożyliśmy linki do ich opisów. Opisy te zostały już zaktualizowane o nowe przepisy! (by szybko odnaleźć interesujący Cię zawód, wciśnij CTRL+F):

 

 

Adwokat

 

Likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego.

Zwolnienie z aplikacji adwokackiej i egzaminu m.in. osób, które pracowały na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej wykonując pomoc prawną, komornika z 3-letnim doświadczeniem.

Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego.

 

 

Radca prawny

 

Likwidacja części testowej egzaminu radcowskiego.

Zwolnienie z aplikacji radcowskiej i egzaminu m.in. osób, które pracowały na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej wykonując pomoc prawną, komornika z 3-letnim doświadczeniem.

Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu radcowskiego.

 

Praca adwokata, radcy prawnego

 

Notariusz

 

Zamiast wymaganego obywatelstwa polskiego, możliwość powołania na notariusza obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Skrócenie okresu 4,5-letniej aplikacji i asesury notarialnej do 3,5-letniej aplikacji.

Zniesienie asesury notarialnej.

Likwidacja części testowej egzaminu notarialnego, zamiast tego trzy części egzaminu o charakterze praktycznym.

Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu notarialnego.

 

 

Komornik

 

Rezygnacja z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów na komorników.

Likwidacja części testowej egzaminu komorniczego.

Przystąpienie do egzaminu bez odbycia aplikacji komorniczej dla osób, które po studiach prawniczych  pracowały co najmniej 3 lata na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej, wykonując pomoc prawną.

 

 

 

Syndyk

 

Zniesienie wymogu uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) i przedstawienia zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.

 

 

Urzędnik sądowy i prokuratury

 

Skrócenie stażu urzędniczego z 12 do 6 miesięcy.

Zniesienie obowiązku ukończenia studiów wyższych.

 

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

oraz Zarządca nieruchomości

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Całkowite uwolnienie – brak obowiązku wykształcenia wyższego, półrocznej praktyki zawodowej, egzaminu. Likwidacja licencji oraz wpisu na listę pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości.

 

 

Rzeczoznawca majątkowy

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Wymagane wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe, z wyjątkiem osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości.

Skrócenie praktyki zawodowej, musi trwać co najmniej 6 miesięcy.

 

 

Doradca zawodowy

Pośrednik pracy

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Specjalista ds. programów

Lider klubu pracy

Doradca EURES

Asystent EURES

 

Wymagania dotyczyły wykształcenia, niekaralności, bądź stażu pracy. Następuje likwidacja wszelkich obowiązków i stopni zawodowych.

 

 

Geodeta w zakresie:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości

- geodezyjne pomiary podstawowe,

- geodezyjna obsługa inwestycji,

- geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,

- geodezyjna redakcja map osób,

- fotogrametria i teledetekcja.

 

Skrócenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym.

Likwidacja egzaminu. Zamiast tego Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień.

 

 

Instruktor nauki jazdy

 

Skrócenie wymogu posiadania prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem z okresu 3 do 2 lat.

 

 

Egzaminator osób ubiegających się o prawo jazdy

 

Zamiast wyższego, wymagane wykształcenie średnie i ukończone 23 lata.

Skrócenie wymogu posiadania prawa jazdy kategorii, którą będzie się egzaminować, z okresu 3 do 2 lat.

Skrócenie wymogu posiadania prawa jazdy kategorii B z okresu 6 do 3 lat.

 

 

Detektyw

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Obowiązek odbycia szkolenia, jednak bez obowiązkowego egzaminu końcowego, którego komisję powoływał Komendant Główny Policji.

 

 

Pracownik ochrony fizycznej I i II stopnia

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Zniesienie licencji i egzaminu państwowego na rzecz szkolenia i wpisu na listę oraz podziału pracowników ochrony na stopnie.

 

Pracownik zabezpieczenia technicznego I i IIstopnia

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Zniesienie kursu i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

 

Praca zawodu taksówkarza

 

Taksówkarz

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Tylko Rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może wprowadzić obowiązek szkolenia, egzaminu, oraz licencji i wnoszenia za nią opłaty. Decyzja leży w gestii samorządu gminnego.

Ponadto, szkolenie może trwać maksymalnie 20 godzin, a łączne koszty szkolenia i egzaminu mogą wynieść do 750 zł.

 

 

Przewodnik turystyczny miejski

Przewodnik turystyczny terenowy

Pilot wycieczek

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Zniesienie przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia.

Zniesienie obowiązkowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, oraz zdania egzaminu.

Pozostaje wymóg pełnoletniości, wykształcenia średniego, oraz niekaralności.

 

 

Przewodnik turystyczny górski

wchodzi od 01.01.2014 r.

 

Zniesienie przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

Praca przewodnika górskiego

 

Instruktor sportu

 

Zamiast wykształcenia wyższego wystarczy pełnoletniość oraz wykształcenie średnie.

Wprowadzona zostaje niekaralność za odpowiednie przestępstwa.

Posiadanie wiedzy w zakresie działalności instruktorskiej, nie sprawdzanej jednak formalnie.

 

 

Trener sportu klasy I, II, mistrzowskiej

 

Zniesienie stopni trenerskich i wymaganych do ich uzyskania kursów i staży pracy.

Zamiast wykształcenia wyższego wystarczy pełnoletniość oraz wykształcenie średnie.

Wprowadzona zostaje niekaralność za odpowiednie przestępstwa.

Posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej, nie sprawdzanej jednak formalnie.

 

Praca trenera, instruktora sportu

 

Dyplomowany bibliotekarz

Dyplomowany pracownik informacji naukowej

 

Zniesienie egzaminu i wykształcenia wyższego. Wystarczy wykształcenie średnie.

 

 

Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Szyper żeglugi śródlądowej

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

Bosman żeglugi śródlądowej

Sternik żeglugi śródlądowej

 

Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

 

Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

Spawacz oraz mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 

Zniesienie specjalistycznych kursów, oraz szczegółowych wymagań dotyczących minimalnego wykształcenia.

 


Źródło danych: ms.gov.pl

 

SprawdzPrace.pl

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

 • ~Krzych - 29 sierpnia 2013 17:12:12
  Dobra, to pytanie następujące:
  Od nowego roku bez problemu mogę zostać pośrednikiem nieruchomości. Powiedzmy że chce się tym bardzo profesjonalnie zająć, będę rzetelny, znam prawo i dbam o szczegóły.
  Ale skąd ktoś będzie to wiedział!? Jak mam go zapewnić o tym, że jestem w tym dobry, póki nie będę jeszcze znany??

  Czekam na pomysł
  Odpowiedz
  • ~Luka - 1 września 2013 10:27:04
   jakieś opinie, referencje na Twojej stronie internetowej. I tak świetnie, że bez żadnych kosztów, praktyk, egzaminów można zacząć działać w pośrednictwie, a przecież to dobra kasa
   Odpowiedz
  • ~wew - 1 stycznia 2014 13:17:31
   I sam sobie szkodzisz nie masz pojęcia jak się do tego zabrać . Będziesz miał wyniki będą klienci
   Odpowiedz
 • ~PRZEMEK - 23 listopada 2013 17:09:28
  aha to teraz złodziej będzie mógł mieć prawo otwierać klientom samochód? licenca policji ograniczała możliwość wstąpienia w szeregi licencjonowanych kluczykarzy. Totalny bezsens!! Komu zależało na takich przepisach. Może pozwolmy jeszcze ćpać wzystkim. PAŃSTWO BEZPRAWIA
  Odpowiedz
  • ~wee - 1 stycznia 2014 13:30:31
   Tak a teraz cię nie okradano ? jeszcze od tego musisz się ubezpieczyć i to nie na policji
   Odpowiedz
 • ~Policjant!!! - 31 grudnia 2013 21:45:52
  Brawo!!! Oprócz delagalizacji licencji wprowadzić zniesienie immunitetów! Wszystkim.
  Pozostawić tylko do określonych czynności. Np. Pijany prokurator za kółkiem odpowiada jak zwykły śmiertelnik i won z roboty!!! etc etc etc....
  Odpowiedz
 • ~wew - 1 stycznia 2014 13:28:59
  "zarządcy nieruchomości"wreszcie przestana nas łupić (składka na pensie dla zarządcy i osobno dla jego firmy toż to bzdura powinienem płacić zarządcy jedna stawkę za zarząd ina tym koniec.
  Odpowiedz
 • ~relaista - 4 stycznia 2014 20:15:31
  Pan Gowin zrobił coś bez realnego zamysłu na ślepo... jak to ma w zwyczaju. Bo tak się mu wydawało, a faktycznie to się na tym gu...no zna i zobaczycie za 2-5 lat będą przywracane licencje jak się coś znowu zawali albo inne...
  Odpowiedz
 • ~Jules - 26 stycznia 2014 23:35:13
  niby ułatwi to zatrudnienie, ale nie sądzę żeby liczące się firmy ryzykowały swoją reputacją i zatrudniały zarządców nieruchomosci, trenerów itp. bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia
  Odpowiedz