O rynku pracy

Czy średnie wynagrodzenie mówi o poziomie życia Polaków?

10.11.2013, 4, 5873 wyświetleń
Obraz główny - Czy średnie wynagrodzenie mówi o poziomie życia Polaków?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie to średnia arytmetyczna. Każdy wie, że nie oddaje wysokości typowych zarobków większości. Mamy więc dla Was wykres wynagrodzeń według grup zawodów – dyrektorów i kierowników, specjalistów, techników, rolników, robotników i innych. Okazuje się że 1500 zł na rękę otrzymuje 1/4 pracowników! Spójrzcie na wykres jakiego żadne media nie pokazują.

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

W poprzednim artykule pisaliśmy o wysokości wrześniowej średniej wynagrodzeń, która wyniosła 3770,91 zł brutto (wzrost w porównaniu do zeszłego roku o 3,6%). Oddzielając jednak sektor prywatny i publiczny, zarobki to już kolejno 3665 zł i 4423 zł. Wgłębiając się natomiast w szczegóły raportu okazało się, że np. w informacji i komunikacji zarabia się średnio 6770 zł, a jedynie 2605 zł w gastronomii i zakwaterowaniu.

 

Poprzedni artykuł: Średnie wynagrodzenie w branżach w 2013 r.

 

 

To był jednak wciąż tylko podział na branże, nie wykazując jak bardzo różnią się zarobki między stanowiskami kierowniczymi, a takimi jak technicy czy robotnicy. To że w Polsce mówi się o słabych zarobkach tych drugich jest oczywiste, gdyż bardzo często w naszym najbliższym otoczeniu niewiele jest osób, które osiągałyby chociaż wysokość „średniej krajowej”. Ciężko przemilczeć również fakt, że na średnią składają się zarobki pracowników zarabiających kilkakrotnie więcej, co podbija tę wartość.

 

Dyrektorzy generalni i kierownicy

 


Szczegółowe badanie struktury wynagrodzeń GUS przeprowadza rzadko, ponieważ najświeższe informacje w serwisie dotyczą 2010 roku. Być może niedługo zostaną opublikowane nowsze dane, które okażą się lepsze, jednak tendencja z pewnością będzie taka sama, gdyż zmiany w zakresie wynagrodzeń zachodzą powoli – kilka procent w skali roku.

Wszelkie prezentowane dane uzyskaliśmy z raportu opublikowanego na stronie internetowej GUSu, mimo to poniższego wykresu nie znaleźliśmy na żadnym z wiodących serwisów informacyjnych.

 

 

Średnia arytmetyczna

 

Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie to średnia arytmetyczna zarobków. Główny Urząd Statystyczny podaję tę wartość często, gdyż jest ona potrzebna m.in. do wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalenia podstawy emerytur, określenia kwoty środków pieniężnych wolnych od zajęcia na polecenie sądu, jednak nie wskazuje wysokości typowego wynagrodzenia badanej populacji. Do takich celów należałoby podać wynagrodzenie w postaci mediany, bądź modalnej.

 

 

Co to jest mediana?

 

Mediana to wartość środkowa próby, dzieli wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej tej wartości znajduje się dokładnie 50% danych. Dzięki medianie znamy tendencję centralną, która nie jest tak jak średnia, zaburzona przez wyniki skrajne, znacznie odbiegające od większości.

 

 

Co to jest modalna?

 

Wartość modalna, inaczej dominanta, jest wartością najczęściej występującą w danej próbie. W tym przypadku, modalna jest miarą najbardziej oddającą poziom życia większości pracujących. Za pomocą tej wartości możemy poznać wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w Polsce najczęściej. Wówczas nasze przeciętne zarobki drastycznie spadają.

 

 

Porównanie wartości

 

Struktura wynagrodzeń brutto w październiku 2010 r.:

- średnie wynagrodzenie - 3543,50 zł;

- mediana wynagrodzeń (środek) - 2906,78 zł;

- dominanta wynagrodzeń (najczęściej) - 2020,13 zł.

 

Połowa pracujących otrzymała więc maksymalnie 2907 zł brutto wynagrodzenia.

 

Wśród pracujących, 25,4% zarabiało do wartości dominanty. Oznacza to, że 1/4 pracowników zarabiała najwyżej 2020 zł brutto, czyli około 1500 zł na rękę!

 

Przeciętne godzinowe zarobki wynosiły dla „średnich” grup zawodów od 9,25 zł brutto (fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni) do 68,70 zł brutto (dyrektorzy generalni i wykonawczy).

 

Dodatkowo, 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 1478,70 zł brutto, a 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 5850,66 zł brutto.

 

Średnie zarobki w grupach zawodów 2013 r.

 


W tej najlepiej wynagradzanej grupie zawodów, najwyższe wynagrodzenia otrzymują:

- dyrektorzy generalni i wykonawczy (11522,58 zł) oraz

- kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (9414,70 zł).

 

Średnie zarobki wybranych grup spośród specjalistów:

- specjaliści z dziedziny prawa - 7147,89 zł,

- lekarze - 6663,02 zł,

- analitycy systemowi i programiści - 6385,55 zł,

- literaci, dziennikarze i filolodzy - 5764,06 zł,

- inżynierowie elektrotechnologii - 5718,63 zł,

- nauczyciele akademiccy - 4987,22 zł,

- architekci, geodeci, projektanci i pokrewni – 3998,88 zł,

- położne - 3301,24 zł,

- pielęgniarki - 3186,44 zł,

- specjaliści ratownictwa medycznego - 3154,67 zł.

 

Średnie zarobki wybranych grup spośród techników i średniego personelu:

- pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa - 8599,89 zł,

- technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych - 4605,89 zł,

- mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie - 4497,32 zł,

- technicy medyczni i farmaceutyczni - 2860,44 zł,

- inny średni personel do spraw zdrowia - 2749,30 zł,

- średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 2615,37 zł,

- średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 2615,37 zł,

- dietetycy i żywieniowcy - 2446,78 zł. 


 

Jedno jest pewne – aby jakość życia Polaków rosła, widełki powyższych wartości powinny się zmniejszać. Jeśli powyższe trzy wartości miar (średnia, mediana i modalna) byłyby zbliżone do siebie, oznaczałoby to wyrównane zarobki wśród społeczeństwa, bez tych zarabiających skrajnie mało i skrajnie dużo. Pamiętajcie że podana statystyka dotyczy tylko osób zatrudnionych, pomijając właścicieli firm. Ponadto nie podważamy oczywiście słuszności wysokiego wynagradzania specjalistów i inżynierów posiadających szczególne kompetencje, lecz zwracamy uwagę na zbyt niskie zarobki większości, która posiadając przykładowo dwójkę potmostwa żyje na granicy minimum socjalnego.
(min. socjalne w 2010 r. na 1 osobę 930 zł, na 3 osoby 2355 zł, źródło: IPiSS)

Powyższy wykres tłumaczy więc w sposób oczywisty, z czego wynika tak duża różnica między często podawanymi średnimi zarobkami, a tymi rzeczywiście najczęściej otrzymywanymi. Smutne jest to, że wartości znajdujące się po lewej stronie są tak bardzo odchylone od średniej, i że tam właśnie znajduje się zdecydowana większość osób pracujących.

 

SprawdzPrace.pl

 

Źródło danych: GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r.

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

 • ~Alienos12 - 11 listopada 2013 11:18:50
  Bardzo ciekawy artykuł!
  Odpowiedz
 • ~Ozil 0_0 - 11 listopada 2013 12:26:54
  W końcu jakiś artykuł na poziomie. Szkoda tylko ,że taka rozbieżność w zarobkach między danymi szczeblami ;/
  Odpowiedz
  • ~Alienos12 - 11 listopada 2013 17:44:06
   Masz racje Ozilu, nie dziwią mnie Twoje wielkie oczy. Smutna rzeczywistość
   Odpowiedz
   • ~Specjalista zamiatacz - 12 listopada 2013 01:33:07
    Ozil nie ma pojęcia jak to w Polandzie jest. Te najwyższe zarobki dyrektorskie to w niemczech zwykłe 2000 euro przeciętnego robotnika. A to u nas najlepsze, a reszta zarabia 2000 zł, czyli 500 euro. Toż to życie w dostatku
    Odpowiedz