O rynku pracy

Bezrobocie na koniec grudnia 2013 13,4 %, jak przed rokiem

04.02.2014, 0, 2372 wyświetleń
Obraz główny - Bezrobocie na koniec grudnia 2013 13,4 %, jak przed rokiem

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2013 r., stanowili 13,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Jest to taka sama stopa bezrobocia jak w grudniu 2012 r., ale liczba bezrobotnych wzrosła o 21,1 tys. osób. 

 

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

W grudniu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych, a stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Nieznacznie mniej osób niż w listopadzie 2013 r., ale więcej niż w grudniu 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu grudnia 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w listopadzie 2013 r., ale więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

 
Bezrobocie w Polsce na koniec grudnia 2013 r.

 


Stopa bezrobocia w województwach

 

W stosunku do listopada 2013 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: zachodniopomorskim (o 3,7%), lubelskim i warmińsko-mazurskim (po 3,2%), podkarpackim (o 3,0%), lubuskim (o 2,7%) oraz świętokrzyskim (o 2,5%).

 

W porównaniu z grudniem 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się w 10 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: mazowieckim (o 4,1%), świętokrzyskim (o 3,9%), podlaskim (o 3,2%) warmińsko-mazurskim (o 2,3%) i lubelskim (o 2,2%). Natomiast w sześciu pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła: dolnośląskim (o 2,4%), wielkopolskim (o 2,1%), lubuskim i zachodniopomorskim (po 1,3%), pomorskim (o 0,4%) i opolskim (o 0,3%).

 

 

Bezrobotni według wykształcenia

 

Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe – 28,1% oraz gimnazjalne i niższe – 27,3% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,0% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 10,6%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 12,0%.

 

Źródło: GUS

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!